Show menu

Podjetništvo skozi finance (I Modul: Podjetje skozi Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida)

webinar ob 16:30,

Obravnava obeh temeljnih računovodskih izkazov po ekonomskih kategorijah (postavkah), kaj te sporočajo in kako jih lahko uporabimo pri svojem poslovanju. Na konkretnem primeru bomo celotno podjetje umestili v oba izkaza.


Ciljna skupina: Start-upi, podjetniki, bodoči podjetniki, direktorji in lastniki podjetij.

Trajanje posameznega modula: 4 šolske ure

Prijava na brezplačen webinar