Show menu

Katalog »Kupuj lokalno«

2. 6. 2020

Spoštovani kmetijski proizvajalci, samostojni podjetniki, gospodarske družbe in ostali ponudniki

V zadnjih mesecih se je naše življenje spremenilo in vsi se trudimo najti svojo novo normalo. Skupaj bomo podpirali drug drugega, zlasti v srcu naše skupnosti - vaših lokalnih podjetij.

Lokalna podjetja so v lasti naših sosedov, zaposlujejo naše sosede, skrbijo za naše družine in ustvarjajo edinstveno tkivo vsake skupnosti. Zdaj jih moramo podpreti in jim pomagati, da lahko nadaljujejo s svojim delom. Epidemija Koronavirus je v številnih podjetjih pustila negotovost za prihodnost. Če želimo, da lokalna podjetja preživijo, šteje vsak nakup več kot kdaj koli prej.

Občina Postojna v sodelovanju z OE Turizem pripravlja katalog VSEH ponudnikov z VSEH področij v naši občini, v katerem bodo lahko občani poiskali lokalne ponudnike in s tem podprli lokalno gospodarstvo in kmetijstvo.

V prvi fazi bomo na občinski spletni strani www.obcinapostojna.si pripravili spletni katalog »Kupuj lokalno«, katerega cilj je na enem mestu združiti ponudbo blaga in storitev v naši občini.

Predstavljal bo register lokalnih ponudnikov blaga in storitev, v katerem bo vsak poslovni subjekt predstavljen z osnovnim opisom ponudbe in kontaktnimi podatki.

V drugi fazi bomo pripravili tiskani katalog, ki bo priloga občinskega glasila Prepih in ga bodo prejela vsa gospodinjstva naše občine. Želimo promovirati lokalne podjetnike, kmetijske proizvajalce in ostale ter spodbudili občane h koriščenju storitev in nakupu blaga pri lokalnih ponudnikih.

V ta namen izpolnite priloženi obrazec in nam ga skupaj s fotografijami pošljite na naslov:  ticgalerija@zavod-znanje.si

Vabim vas, da se odzovete v čim večjem številu.

Lepo vas pozdravljam,

Igor Marentič

Župan