Show menu

Pivka River Walking Trail

Sprehajalna pot ob reki Pivki
Sprehajalna pot ob reki Pivki
Starting point: 
information board at Postojnske mesnine (Pot k Pivki 2, Postojna)

Ending point: parking lot at the Postojna Cave

Length: 760 m
Time: 15-20 min
Difficulty: easy

Trail map

Trail details:
An arranged walking trail along the Pivka River takes you through the colourful landscape of the recreationally attractive river area of Natura 2000 from Vilharjeva ulica to the Postojna Cave.

The aim of the trail is to take you along an arranged path through the unique landscape of a recreationally attractive river area of the Pivka River.

There are also stops along the way where you can rest, socialize and enjoy in nature.
Projekt GREVISLIN - »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020.

See also