Show menu

Prvinski gozdovi Snežnika

Ponujamo vam spoznavanje in raziskovanje območja, ki je na seznamu svetovne dediščine UNESCO.

Snežnik (1796 m)

Gora Snežnik leži na prehodu med Jadranskim morjem in evropsko celino. Snežniški gozdovi so velikanska sklenjena gozdna površina z zanimivimi kraškimi značilnostmi in pojavi, kjer kraljujejo prvinski dinarski bukovi gozdovi in jelovo-bukovi gozdovi. Tu imajo dom številne živalske vrste, med katerimi so najbolj markantne velike zveri (rjavi medved, volk, ris). Leta 2017 je bilo to območje vpisano na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Prvinski gozdovi Snežnika - Program (PDF)

Društvo dolomitne lutke
Bloška Polica 9, 1384 Grahovo
+ 386 (0)40 739 449