Show menu

Sprehajalna pot ob reki Pivki

Sprehajalna pot ob reki Pivki
Sprehajalna pot ob reki Pivki
Izhodiščna točka: 
informativna tabla pri Postojnskih mesninah (Pot k Pivki 2, Postojna)

Končna točka: parkirišče pri Postojnski jami

Dolžina poti: 760 m
Trajanje: 15-20 minut
Zahtevnost: nezahtevna pot

Zemljevid poti

Opis poti:
Sprehajalna pot ob reki Pivki vodi sprehajalce vodi skozi krajinsko pester in rekreacijsko privlačen obrečni prostor območja Nature 2000, po urejeni trasi od Vilharjeve ulice do Postojnske jame. 

Namen ureditve poti je vodenje pešcev skozi krajinsko pester in rekreacijsko privlačen obrečni prostor ob reki Pivki po urejeni trasi. 

Ob poti so urejena tudi počivališča, kjer se sprehajalci lahko odpočijejo, družijo in uživajo v naravi. 

Sprehajalna pot ob reki Pivki - Promo video

Projekt GREVISLIN - »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020.

Oglejte si tudi