Postoj na mestni poti200 let zgodovine mesta Postojna skozi 3 tematske poti.
Inštitut za raziskovanje krasa. Foto: Boštjan Martinjak
Inštitut za raziskovanje krasa. Foto: Boštjan Martinjak

Inštitut za raziskovanje krasa

Dvorec, imenovan tudi Spodnja graščina, so zgradili Auerspergi, ko jim je leta 1689 pogorel grad na Soviču. Dominantna zgradba z atrijem je nastala na temeljih več starejših stavb in je do danes doživela kar nekaj prezidav in sprememb namembnosti (sedež okrajnega glavarstva, sodnija, inštitut, muzej). Od leta 1951 domuje v dvorcu Inštitut za raziskovanje krasa, ki je edina dislocirana enota Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Sloveniji. Bronasta človeška ribica na pročelju zgradbe je delo akademskega kiparja Frančiška Smerduja, notranjo opremo Inštituta pa je prav tako snoval Postojnčan, arhitekt Janko Omahen. V letu 2016 je dvorec postal uradni prostor Občine Postojna za slovesno sklepanje zakonskih zvez.

Auerspergi ali Turjačani so bili najvplivnejša plemiška rodbina na Slovenskem in ena izmed najpremožnejših in najvplivnejših plemiških družin v habsburški monarhiji.

Bronasti proteus na pročelju Inštituta. Foto: Boštjan Martinjak
Foto: Boštjan Martinjak
Foto: Boštjan Martinjak

Postoj na mestni poti