Postoj na mestni poti200 let zgodovine mesta Postojna skozi 3 tematske poti.
Spominska soba dr. Lojza Kraigherja. Foto: Boštjan Martinjak
Spominska soba dr. Lojza Kraigherja. Foto: Boštjan Martinjak

Spominska soba dr. Lojza Kraigherja

Spominska soba je postavljena v prvem nadstropju Kulturnega doma Postojna. Stavba s stebriščnim pročeljem je bila zgrajena leta 1930 kot dom fašističnega podmladka (Casa del Balilla), v katerem pa je nekaj časa domoval tudi otroški vrtec. Dr. Lojz Kraigher (1877-1959), rojen v hiši na Tržaški cesti v Postojni, se je zapisal v slovensko literarno zgodovino kot avtor naturalistične proze in dramatike ter kot spremljevalec, podpornik in kronist našega največjega pisatelja Ivana Cankarja. Kraigher je bil v stiku s Cankarjem tako na Dunaju, kjer sta oba študirala, kot tudi po njuni vrnitvi v Slovenijo. V veliko moralno, pa tudi finančno oporo mu je bil zlasti v njegovem zadnjem obdobju življenja. Dr. Lojz Kraigher, zdravnik in zobozdravnik, ki je za kratek čas vodil tudi Deželno bolnico v Ljubljani, velja za enega izmed utemeljiteljev Medicinske fakultete v Ljubljani, saj se je že leta 1919 javno zavzel za njeno ustanovitev. Pobuda se je v celoti uresničila šele avgusta 1945. Takrat je bil Lojz Kraigher počaščen z njenim prvim častnim doktoratom, postal pa je tudi bibliotekar fakultete ter prvi urednik prenovljenega Zdravstvenega vestnika. V svojem javnem delovanju je bil Kraigher vseskozi zaveden Slovenec, kar mu je prineslo kopico težav. Tako v obdobju, ko je med fašističnim terorjem živel in delal na Primorskem, kot tudi v ljubljanskem obdobju, ko je bil zaradi sodelovanja z narodnoosvobodilnim gibanjem interniran v Dachau. Tudi omenjeno Kraigherjevo pobudo za ustanovitev Medicinske fakultete v Ljubljani je potrebno razumeti v duhu njegovih teženj po nacionalni avtonomiji.


Obiščite spominsko sobo in si oglejte, kako je izgledal delovni prostor intelektualca iz prve polovice 20. st.
Spominska soba dr. Lojza Kraigherja. Foto: Ivan Majc
Foto: Ivan Majc
Foto: Ivan Majc
Foto: Ivan Majc

Postoj na mestni poti