Postoj na mestni poti200 let zgodovine mesta Postojna skozi 3 tematske poti.

Mesto na meji

Poznavalce vojnega dogajanja bo Postojna pritegnila zaradi svoje strateške lege. Postojnska vrata so taktični pojem, ki ga predavajo na vojaških akademijah. Pomembno vlogo je Postojna odigrala med prvo svetovno vojno, saj je stara Avstrija prav od tod krojila boje na reki Soči. Na vojaškem zemljevidu Italije ostane Postojna tudi med obema vojnama - kot strateško obmejno mesto, v katerega je italijanska oblast naseljevala tako civilno kot uradniško in vojaško prebivalstvo.

Samostojni ogled: 1,5 h * Vodeni ogled: 2 h

Točke na poti

1      PARK SREDNJE GOZDARSKE IN LESARSKE ŠOLE
2      ROZA HIŠA NA TRŽAŠKI CESTI 34
5      VILA JURCA
6      KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA
8      KIP MIROSLAVA VILHARJA
9      SPOMENIK PADLIM BORCEM NOB
16   SPOMENIK SARDINCEM
18   KULTURNI DOM IN SPOMINSKA SOBA DR. LOJZA KRAIGHERJA
20   SALON OZBIČ
21   NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA
22   SOVIČ (677 m) *razširjena pot
25   VOJAŠKO POKOPALIŠČE