Postoj na mestni poti200 let zgodovine mesta Postojna skozi 3 tematske poti.
Stara porodnišnica v Postojni. Foto: Boštjan Martinjak
Stara porodnišnica v Postojni. Foto: Boštjan Martinjak

Stara porodnišnica

Tu so od leta 1950 do konca 80. let 20. st., ko jo je nadomestila sedanja porodnišnica na drugi lokaciji, rojevale ženske s Primorske. Marsikatera se še živo spominja, kako so zaradi varnostne prepovedi obiskovanja svojci ob dogovorjeni uri prihajali na gornjo, Jamsko cesto in mahali porodnici, ki je ob oknu porodnišnice pestovala novorojenčka. Že pred tem, vse od leta 1908, je to mogočno poslopje služilo kot bolnišnica, ki je prevzela delo sosednjega, manjšega poslopja iz leta 1851. Podatki o prvi postojnski bolnišnici pa segajo v daljno 18. stoletje, ko je v opuščeni kobilarni grajske pristave pod Sovičem delovala majhna bolnica, katere stavba se ni ohranila. Danes oba objekta nudita prostore mladim in celo najmlajšim – tu domuje enota Vrtca Postojna, svoje prostore so dobili postojnski taborniki in skavti, že od leta 2001 pa je v sklopu stare porodnišnice center mladinske kulture, ki ga predstavljata Klub študentov občin Postojna in Pivka ter Mladinski center Postojna.


Stopite bliže in preverite, kaj se pri stari porodnišnici dogaja danes!
Grafit na stari porodnišnici. Foto: Boštjan Martinjak
Foto: Boštjan Martinjak

Postoj na mestni poti