Show menu

Mentorski program Garaža

Spoštovani,

jeseni bo zaživel mentorski program Garaža, kjer bodo osnovnošolci zadnje triade in dijaki s pomočjo mentorjev, študentov tehniških smeri, snovali svoje projekte in izdelovali prototipe.

Program Garaža zajema področja elektrotehnike, strojništva, matematike, fizike, kemije in biokemije ter programiranja oziroma računalništva. Izvajanje programa bo temeljilo predvsem na ciljnem učenju. 

Brezplačen program Garaža bo potekal enkrat na teden po 120 minut, v popoldanskem času na Vilharjevi ulici v Ajdovščini. Program zajema delovni prostor, kjer bodo na voljo različna orodja za ročno in strojno izdelavo izdelkov, strokovno mentorsko vodenje ter predajanje znanja, ki v mladih spodbuja kreativno mišljenje in jih krati povezuje povezuje z lokalnim gospodarstvom.

Vpis v program bo potekal tudi na sami lokaciji (Vilharjeva 20q), ob otvoritvi Garaže 1. oktobra.

V prilogi najdete letak s podrobnimi informacijami.


Več info:

Tel: 031 316 115.

Zavod Beta - FB