Show menu

Ravbarjev stolp

Ravbarjev stolp, Foto: Denis Komen
Ravbarjev stolp, Foto: Denis Komen
Ravbarjev stolp se nahaja na južnem robu Planinskega polja v neposredni bližini Planinske jame. Prvič je bil omenjen leta 1444. Stolp, zgrajen v poznogotskem stilu, je ostanek srednjeveškega Malega gradu. 

Stolp je dobil ime po Nikolaju Ravbarju, tržaškemu glavarju in stricu Gašperja Ravbarja, ki je leta 1484 v Predjamskem gradu ubil viteza Erazma Predjamskega.

Včasih je bila vloga gradu varovanje pomembne prometne povezave med Ljubljansko kotlino in Primorjem. Ravbarjev stolp namreč stoji na skalnem pomolu nad vhodnim delom zatrepne doline reke Unice, ki priteče iz Planinske jame. S skalnatega polotoka, so se njegovi lastniki od nekdaj razgledovali po Planinskem polju ter varovali in branili svojo lastnino.

Mogočen okrogel stolp ima v nadstropju ohranjeno gotsko kapelo. V notranjosti stolpa si lahko ogledate čudovit zvezdasto rebrast strop. Vstop v notranjost stolpa je mogoč le ob predhodni najavi. 

Kontakt:
+386 (0)41 338 696

Ravbarjev stolp, Foto: Video2go
Ravbarjev stolp, Foto: Denis Komen

Oglejte si tudi