Show menu

Grad Orehek

Grad Orehek. Foto: Dario Horaček
Grad Orehek. Foto: Dario Horaček
Grad Orehek (Nussdorf) se nahaja na manjši vzpetini tik nad vasjo Orehek. Obsežen grajski kompleks sestavlja več med seboj povezanih stolpastih objektov.  Po Valvasorjevih besedah je bil grad pozidan v 13. stoletju, upravljali pa so ga gospodje Nussdorfi, omenjeni leta 1245. 

Grad, v obliki kot jo poznamo danes, je iz razpadajočega poslopja leta 1584 sezidal grof Ahacij Thurn. Gospodarski razcvet in nemalo stilskih preobrazb sta tako grad kot vas doživela s prihodom plemiške družine Rossetti iz Bergama. 

Protiturško obzidje se je umaknilo zahtevam novega časa, v 17. stoletju je nasproti osrednje stavbe zrasla kašča, ki je ena redkih še ohranjenih tovrstnih poslopij iz tistega časa na Slovenskem. 

Od leta 1809 pa vse do leta 1948 je bil grad dom poštnih upraviteljev, družine Dolenc. Svoj pečat v gradu pa je pustila tudi nemška okupacija slovenskega ozemlja med drugo svetovno vojno. 

Oglejte si tudi