Show menu

Cerkniško jezero

Razgledna točka nad Cerkniškim jezerom, foto: Miha Jernejčič
Razgledna točka nad Cerkniškim jezerom, foto: Miha Jernejčič
Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. 

V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu moč na istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati in kositi travnik!

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina jezera meri skoraj 30 km2. 

Ko je polno, je Cerkniško jezero največje jezero v Sloveniji.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč presega meje Slovenije. 

Danes je Cerkniško jezero, skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še za Natura 2000 območje.

Biotska pestrost tega območja je res izjemna, saj so tukaj opazovali:

- 276 vrst ptic - polovico vseh evropskih vrst
- tu živi 45 vrst sesalcev – polovica vseh evropskih vrst
- tu leta 125 vrst dnevnih metuljev – slaba tretjina vseh evropskih vrst
- tu se mresti tudi 15 vrst dvoživk – skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk.


Obsijano Cerkniško jezero, foto: Miha Jernejčič
Cerkniško jezero, foto: Miha Jernejčič