Show menu

Skrb za drevesa

Številne koristi dreves

Drevesa dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi v mestu ter pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja. S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu. 

Za mestno drevje in parkovne gozdove je za strokovno skrb zadolžena občina Postojna in zunanji sodelavci v kateri so tudi certificiran arboristi. Pri vzdrževanju mestnega drevja bi bilo potrebno v prihodnje razmisliti o pripravi digitalnega katastra mestnih dreves ter o sistematskih pregledih  enkrat na leto na podlagi katerega bi  ocenili stanje in na osnovi tega izdelali načrt oskrbe zanj.

Če je le mogoče, je potrebno varovati tista, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

Obrezovanje dreves

Pri obrezovanju je potrebno upoštevati pravila arboristične stroke (EAC- Evropska navodila za obžagovanje dreves). Odstranjevanje vrhov ali večine večjih vej ni dopustno. Pri obrezovanju dreves se lahko odstrani največ 15 % žive listne površine. Premer vej, ki ostanejo, mora biti vsaj 1/3 premera odstranjenega dela (največ 5 cm, oz. 10 cm velik premer odžaganega mesta veje).

Glavičenje dreves

Pri obrezovanju dreves na privatnih zemljiščih vse prepogosto opažamo, da gre za ‘obglavljanje’ zdravih odraslih dreves, čemur kot občina močno nasprotujemo. ‘Obglavljanje’ drevo oslabi ali lahko povzroči še bolj bujno rast stranskih poganjkov, hkrati pa je zaradi velikih odprtih delov omogočen hitrejši vdor patogenih organizmov in s tem večja možnost hitrejšega propada drevesa. Dolgoročno je takšno drevo dražje za vzdrževanje, lahko bolj nevarno, količina listne mase pa ni manjša.

Odstranjujemo suha, poškodovana ali kako drugače nevarna drevesa. Zaradi sence, obilice listja, semen ali drugih nevšečnosti dreves ne odstranjujemo. Odstranjevanje dreves zaradi strahu pred morebitnim podrtjem v ekstremnih razmerah tudi ni dopustno. Velikost dreves sama po sebi ne pomeni nevarnosti.

Glavičenje je metoda nege drevja, pri kateri se drevesu vsako leto pred začetkom rastne sezone odstrani vse enoletne poganjke. Pomembno je, da z glavičenjem pričnemo, ko je drevo še mlado, saj so tako poškodbe majhne in jih drevo lahko preraste, zapre.  Na mestu reza se tvori t.i. glava, ki jo ob negi ne smemo poškodovati. Redno torej odstranjujemo le poganjke, ki izraščajo iz glave. Z glavičenjem oblikujemo gosto krošnjo, ki poleti daje potrebno senco, drevo pa hkrati obdržimo v želenih dimenzijah.

 Ob 28. novembru, dnevu, ko obeležujemo prizadevanja ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih, predstavljamo drevo leta 2020 v občini Postojna.

Naj nas pobuda DREVO LETA spodbudi k odgovornemu ravnanju z drevesi

S pobudo želimo s sodelavci in podporniki v naslednjih letih prispevati kustreznim odločitvam o ravnanju  z drevesi  v mestu.

Če želimo tudi v prihodnosti občudovati mogočna drevesa, se moramo zavedati njihovega pomena in vloge ter aktivno delovati v smeri omogočanja prostora, kakovostnih tal, pravilne nege ter drugih pogojev za njihovo uspešno rast.

Odraslo drevo je po pozitivnih učinkih, ki jih ima na okolje, enakovredno več tisoč mladim drevesom, zato je skrb za odrasla drevesa še toliko bolj pomembna, posek pa je skrajni ukrep, ko ne moremo več zagotavljati varnosti v neposredni okolici.

Pobuda Tree Cities of The World

V prihodnje si želimo pridružiti mednarodni pobudi Tree Cities of the World, s čimer pomembno prispevamo k prizadevanjem za priznanje mest, ki se zavzemajo za to, da je treba gozdove in drevesa v urbanih okoljih pravilno negovati in z njimi trajnostno upravljati.

Skrbimo za mestno drevje

Občina Postojna skupaj z zunanjimi izvajalci v sklopu rednega vzdrževanja skrbi za 1144 dreves na 13 ha površin v mestu, ki so opredeljene v programu vzdrževanja občine Postojna. Za vzdrževanje preostalih dreves so odgovorni lastniki ali upravljavci zemljišč, kar pomeni, da morajo poskrbeti tudi za to, da drevesa nikogar ne ovirajo in da ne ogrožajo prometne varnosti.

V okviru prizadevanj ljudi, ki skrbijo za drevesa v Postojni, bo potrebno pripraviti:

  • Smernice za načrtovanje, nego in zaščito dreves na gradbiščih, s katerimi določamo pogoje in način izvajanja storitev na zelenih površinah v lasti občine in katere morajo upoštevati vsi, ki izvajajo dela na drevesih ali njihovi bližini in bi pri svojem delu lahko posegali v rastlinska tkiva ali njihov rastni prostor nad in pod zemljo.
  • Protokol za izvajanje del v območju dreves, v katerem določamo pravila ravnanja z drevesi pri načrtovanju projektov ter nego iz zaščito dreves med izvajanjem del na gradbiščih.

Na zemljiščih, ki niso v lasti občine Postojna, sta uporaba in upoštevanje Protokola in Smernic priporočljiva. Primer dokumentov MOL:

Oglejte si tudi