Show menu

Po mestu okolju prijazno

Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zasnovane povezave v občini in zunaj nje. Je učinkovita in vključujoča občina, ki vzpostavlja varne, povezane in vsem enakovredno dostopne prometne površine, prilagojene trajnostnim oblikam mobilnosti. 

Celostna prometna strategija Občine Postojna

Celostna prometna strategija Občine Postojna (PDF)