Show menu

Z javnim prevozom

Javni potniški promet povečuje izkoristek transporta kot celote, zmanjšuje prometne zastoje in težave s parkiranjem. Je okolju prijaznejši od avtomobilov.
Pomembna je njegova družbenokoristna vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo uporabljati (starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). V Postojni je urejen mestni potniški promet – Furman. V mestu obratujejo tri linije, ki so brezplačne za uporabo, saj storitev prevoza v celoti financira občina.