Show menu

Priročnik za označevanje poti

Osnovna informativna tabla pri Stari vasi
Osnovna informativna tabla pri Stari vasi

Ena ključnih nalog, ki smo jo zapisali in k kateri smo se obvezali v Strategiji razvoja turizma v občini Postojna 2018-2023, je spodbujati in sprejeti aktivno mobilnost kot del trajnostnega urbanega življenja.

Pohodništvo in kolesarjenje sta opredeljena kot eden izmed nosilnih turističnih produktov z velikim potencialom, ki se kaže v vse večjem povpraševanju s strani domačih in tujih turistov, prav tako pa tudi vse večjem zanimanju za produkt s strani turističnega gospodarstva.

Posnetek stanja na terenu pa je pokazal, da je infrastruktura lokalnih pohodniških poti, pešpoti oziroma sprehajalnih in kolesarskih poti v veliki meri neprimerna in neoznačena. V večini jih sedaj uporabljajo le domačini, ki te poti poznajo.

Nov dokument Priročnik za označevanje pešpoti, sprehajalnih in tematskih poti ter kolesarskih poti v občini Postojna, določa likovne in konstrukcijske smernice, ki zagotavljajo enotno in celovito vizualno podobo označevalnih tabel. 

Osnovna informativna tabla v Predjami
Osnovna informativna tabla v Predjami

Z doslednim in prijetnim dizajnom si prizadevamo spodbujati aktivno mobilnost kot priljubljeno sredstvo za prevoz na delo kot tudi privlačno rekreacijsko možnost.

Priročnik se uporablja kot vodilo in pomoč pri zasnovi, oblikovanju in izvedbi označevalnih elementov. Ob tem je treba upoštevati pravila in dobre prakse ustrezne stroke. 

Priročnik ne poseže na področje načrtovanja, označevanja, vzdrževanja in financiranja pohodnih poti. Dopuščamo pa možnost, da je dokument živa stvar, ki bo nadalje vrednoten skozi uporabo na terenu in po potrebi z leti dopolnjen ali spremenjen.

Priponka: 

Priročnik za označevanje pešpoti, sprehajalnih in tematskih poti ter kolesarskih poti v občini Postojna (PDF)

Oglejte si tudi