Show menu

Ponudniki v Občini Postojna z okoljskim znakom

V Občini Postojna si prizadevamo, da bi turizem naše destinacije razvijali na karseda trajnosten in okolju prijazen način. Cilj OE Turizem je, da bi ob razvoju destinacije skrbeli za okolje ter vzbudili občutek odgovornosti do narave, obenem pa spodbujali tudi ostale ponudnike iz naše regije, da storijo enako. V zadnjih dveh letih so bili tako z okoljskim znakom v naši občini nagrajeni kar trije turistični ponudniki: Notranjski muzej Postojna, Hotel Center Postojna in Penzion Guesthouse Mirjam.

Penzion Guesthouse Mirjam

Turizmu predana družina Pavlin iz Razdrtega je prejemnica certifikata Zeleni ključ, ki ga po vsem svetu podeljujejo ponudnikom, zavezanim trajnostnemu in zelenemu turizmu. So prvi na postojnskem in prvi na destinaciji Zeleni kras, ki so prejeli ta vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Družinsko podjetje iz Razdrtega, ki je s svojo dejavnostjo začelo že leta 1995, poleg wellnessa gostom iz celega sveta ponujajo prenočišča v prenovljeni kmečki hiši ali v kampu obdanem z zelenjem, predvsem pa prijaznost in pristno doživetje.
Penzion Guesthouse Mirjam v Razdrtem

Razpis za energetsko sanacijo poslovnih prostorov, na katerega se je prijavila družina Pavlin, je pogojeval za pridobitev enega od okoljskih znakov, kar je bila odlična priložnost, da penzion naredi korak naprej tudi v smeri trajnostnega razvoja in poslovanja. Pavlinovi se zavedajo pomena ohranjanja narave in pravilnega človekovega ravnanja z njo na način, ki je zanjo najmanj obremenilen. Prav tako jim je mar za naše goste, ki začutijo, da družina res čuti odgovornost do narave, kar poskuša tudi prenesti na slehernega gosta.  

Penzion Mirjam - prvi prejemnik Zelenega ključa na postojnskem

Več na: www.mirjam.si

Notranjski muzej Postojna

Notranjski muzej Postojna je po uspešnem postopku certificiranja leta 2020 kot prvi muzej v Sloveniji pridobil odlikovanje Zeleni ključ / Green Key. Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. 

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost Muzeja, da v certificiranih obratih spoštuje 13 strogih kriterijev, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem obiskovalcem, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Okoljski znak Zeleni ključ
Notranjski muzej vzdržuje visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev Muzeja v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v Notranjskem muzeju dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v Notranjskem muzeju. 

Ker so obiskovalci vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa  ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne obiskovalce izjemno privlačna. 
Notranjski muzej Postojna. Foto: Miha Dolenc

Prav tako pa je Notranjski muzej dokazal tudi aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je hkrati predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma – ZSST, ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN.

Notranjski muzej Postojna - prvi muzej v Sloveniji z znakom Zeleni ključ

Več na: www.notranjski-muzej.si

Hotel Center Postojna

Hotel Center je prvi hotel na postojnskem in v destinaciji Zeleni kras z okoljskim certifikatom Eko marjetica, certifikatom Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate.

Postopek za pridobitev Eko marjetice velja za enega bolj zahtevnih in pogojuje izpolnjevanje mnogih kazalnikov, ki se nanašajo na energijo, varčno rabo vode, upravljanje, zmanjševanje odpadkov, informiranje gostov ter informiranje o znaku. Podjetja, ki pridobijo ta okoljski znak, s tem uradno veljajo kot preverjeno okolju prijazna.

Okoljski znak Eko marjetica

To okoljsko priznanje nedvomno prinaša dodano vrednost Hotelu Center, saj izkazuje njegovo družbeno odgovornost in dviguje ugled hotela, še posebej v času, ko gostje vedno bolj  iščejo okolju prijazne nastanitve ter upoštevajo trajnostne standarde ponudnika.

Znak Eko marjetica simbolizira visoko kakovost, okoljsko uspešnost in ekološko učinkovitost delovanja hotela. Hotel Center je dokazal, da je prepoznal trend trajnostnega razvoja in tega ne jemlje kot oviro, temveč kot dodano vrednost svoje, že tako kvalitetne ponudbe.

Hotel Center Postojna
V Hotelu Center Postojna so sprejeli vrstno trajnostnih ukrepov in tako npr. zamenjali vsa navadna sijala z led sijali, kupili posebne tuše, ki porabo vode zmanjšajo tudi do 70%, pri čemer uporabnik nima občutka zmanjšanega pretoka vode, po hotelu postavili koše za ločeno zbiranje odpadkov, vgradili toplotno črpalko, ki poleti ob hlajenju hotela omogoča brezplačno gretje tople vode, ter goste odvrnili od nepotrebne uporabe brisač in tako zmanjšali stroške pranja. 

Hotel Center je lahko zgled in spodbuda ostalim ponudnikom, da stopijo na pot trajnostnega, zelenega in okolju prijaznega delovanja.


Oglejte si tudi