Show menu

Rezultati ankete: Plastike in odpadki v turizmu

Imetniki znaka Slovenia Green smo bili pozvani k sodelovanju pri oblikovanju novega roadmapa za razvoj trajnostnega turizma v naslednjih dveh letih.

Na Zelenih dnevih slovenskega turizma, ki je bil letos izveden v prilagojeni obliki le za člane Konzorcija Slovenia Green, je bilo sprejeto, da moramo razvojne aktivnosti usmeriti v prioritetne trajnostne cilje. Na osnovi rezultatov ankete med člani so identificirali top 3 trajnostne prioritete za slovenski turizem za naslednji dve leti:

1. PLASTIKA/MANJ ODPADKOV: zmanjšanje odpadkov v turizmu, s poudarkom na plastiki za enkratno uporabo
2. ZELENE VERIGE: krepitev lokalnih nabavnih verig
3. LOKALNA SKUPNOST: Krepitev sodelovanja med deležniki pri načrtovanju in upravljanju turizma, s poudarkom na lokalni skupnosti oziroma prebivalcih

Na podlagi identificiranih prioritet (1-plastika/manj odpadkov, 2-zelene verige, 3-lokalna skupnost) so se je Zavod Tovarna trajnostnega turizma - GoodPlace

s Slovensko turistično organizacijo dogovorili, da v sodelovanju s certificiranimi destinacijami in ponudniki Slovenia Green začrtamo konkretne ukrepe in aktivnosti za okrepitev zelenega delovanja v okviru ZSST v letih 2021 in 2022.

V ta namen so pripravili ankete, s pomočjo katerih želimo vsi skupaj analizirati trenutno stanje in identificirati izzive, ki jih bo roadmap naslovil. Končni roadmap bodo posredovali Slovenski turistični organizaciji in bo njen kažipot na področju trajnostnega turizma in projektov Slovenia Green v naslednjih dveh letih. 

Roadmap nastaja v sklopu "Pogodbe za izvedbo storitev s področja trajnostnega razvoja slovenskega turizma v letu 2020" s finančno pomočjo Slovenske turistične organizacije.

Vabljeni, da preverite kakšni so rezultati prve ankete.

Rezultati ankete : Plastike in odpadki v turizmu (PDF)

Rezultati 2. ankete

Povzetek anket verige za nečlane (PDF)