Show menu

Zelena veriga

Oskrba z lokalno pridelano hrano po sistemu zelenih kratkih verig

Projekt Zelene nabavne verige povezuje lokalne pridelovalce hrane z restavracijami in hoteli ter na krožnike  prinaša kakovostne, lokalne, okusne in okolju prijazne sestavine. Z omogočanjem preproste in organizirane nabave lokalno ali regionalno pridelanih živil po ugodnih cenah doprinaša k bogastvu kulinarične ponudbe v mestu, s skrajševanjem oskrbovalnih verig spodbuja trajnostni razvoj, hkrati pa prispeva k rasti lokalnega gospodarstva.

Povečujemo delež lokalno pridelane hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah

V Občini Postojna se zavedamo pomena lokalno pridelane hrane pri pripravi obrokov, bodisi v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele …) bodisi v gostinskih lokalih in hotelih.

Lokalne kmetije ponujajo svoje pridelke in izdelke na domačem pragu in na tržnicah, redkejši pa so tisti, ki vzpostavijo trgovske poti z javnimi zavodi zato smo si zadali nalogo, da povečamo delež lokalno pridelane hrane v obrokih, ki jih mladini nudijo vzgojno-izobraževalne institucije v njenem območju in šole ter vrtce povezala z lokalnimi pridelovalci.

Zelena prehranska veriga sloni na kratkih preskrbovalnih verigah, preprečuje izgube hrane in zmanjšuje količino odpadne hrane. Uporablja embalažo, ki je v največji možni meri del krožnega gospodarstva in je okolju prijazna. Odvečna hrana gre v dobrodelne namene in ne v odpad.

Osrednji cilj projekta Zelene nabavne verige, ki ga bomo izvajali skupaj z RRA Zeleni kras, je hotelirjem in restavracijam v naši regiji ponuditi možnost preproste, organizirane nabave lokalno – kadar to ni mogoče, pa regionalno pridelanih živil po ugodnih cenah. 

Primer prakse iz turizma

Zajtrk je obrok, ki ga ponujajo različni hoteli in restavracije in  je lahko sestavljen iz jedi, ki izhajajo iz zelenih nabavnih verig po načelu »iz lokalne njive na lokalno mizo, do gosta.«

Ponudnikom zajtrka so na voljo lokalna živila iz naslednjih skupin jedi, ki so primerne tudi brunche:

  • Suhe mesnine
  • Mlečni izdelki
  • Poljski pridelki
  • Pekarski izdelki
  • Sladice ( lokalna posebnost – npr. Jakobova torta)
  • Meso
  • Jajca
  • Med

Izbor jedi v okviru zajtrka je raznovrsten. Jedi so lahko sodobne ali tradicionalne, lahko so kreativno nadgrajene ali takšne, kot so jih kuhale naše babice. Pomembno je le, da so na mizo pripotovale iz Postojne z okolico oz. regije kot del zelenih nabavnih verig.

Izbor jedi se sezonsko spreminja, dopolnjuje in prilagaja letnim časom in izbiri svežih sestavin.

V okviru projekta bomo tudi organizirali Borzo lokalnih živil, na kateri si v obliki kratkih sestankov lokalni pridelovalci z gostinci, hotelirji, predstavniki osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz naše regije, izmenjajo informacije o ponudbi lokalno pridelanih živil in povpraševanja po njej.

Kratke nabavne verige oziroma uporaba lokalnih sestavin v kulinariki imajo številne pozitivne učinke: zmanjšanje pritiska na okolje, saj zaradi krajšega transporta znižujemo ogljični odtis in izpuste toplogrednih plinov, podpora slovenskih kmetov in lokalnih pridelovalcev, podpora kmetijske panoge in utrjevanje lokalne samooskrbe, prispevek k razvoju lokalnega okolja, ohranjanje genske raznolikosti, prispevek k ohranjanju podeželja in skrb za skladen regionalni razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Uporabne povezave:

PRIROČNIK ZELENE NABAVNE VERIGE

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR: STRATEGIJA OD VIL DO VILIC

 

Oglejte si tudi