Show menu

Zelena shema slovenskega turizma

Občina Postojna kot turistična destinacija in celoten Zeleni kras imata vse potenciale za razvoj zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja.

V letu 2019 smo se zato odločili, da vstopimo v Zeleno shemo slovenskega turizma in na podlagi stanja na terenu prejeli srebrni znak.  

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

V Zeleno shemo so vgrajeni trije stebri trajnostnega razvoja – okoljski, družbeni in gospodarski. Turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostne mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celosten sklop, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in obveščevalno tako do notranjih javnosti – podjetij in prebivalcev v lokalni skupnosti, kot do zunanjih javnosti – turistov in drugih akterjev.

Temeljni kapital turističnega razvoja v občini Postojna so zagotovo njene naravne danosti. Ohranjeni naravni viri, bogastvo gozdov, pestrost rastlinskega in živalskega sveta predstavljajo kakovostno okolje za življenje domačinov, posebnosti specifičnega tipa naše pokrajine (kras) pa so glavni razlogi za prihod obiskovalcev. To dragoceno naravno, pa tudi kulturno dediščino želimo ohraniti za prihodnje rodove, hkrati pa omogočiti, da v njej živijo in uživajo, jo spoštujejo in vzdržujejo. 

Občina Postojna se je tako z vstopom v proces pridobitve znaka Slovenia Green zavezala, da se skupaj z vsemi akterji usmerimo v načrtni razvoj turizma, da skupaj uberemo pot trajnostnega razvoja.