Show menu

Kam gre razvoj turizma v Postojni?

Sejna dvorana Notranjskega muzeja Postojna, 29. 9. 2017
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Včeraj, 28. septembra, je v sejni dvorani Notranjskega muzeja v organizaciji Zavoda Znanje (OE Turizem) potekal posvet na temo razvoja turizma v občini Postojna z naslovom »Kakšen turizem bo prispeval h kakovosti bivanja v Občini Postojna?« Udeležilo se ga je precejšnje število prebivalk in prebivalcev občine Postojna, katerim razvoj turizma predstavlja priložnost za rast, kreiranje novih delovnih mest in prispevek k blaginji lokalne skupnosti. Župan Igor Marentič je z uvodnimi besedami toplo sprejel pobudo odprtih delavnic za pripravo strategije in dodal, da je turizem edina gospodarska panoga, v katero smo vključeni prav vsi, zato je zelo pomembno, da s svojimi predlogi in pobudami pomagamo soustvariti prostor v katerem živimo.

Posvet, ki je potekal v Notranjskem muzeju v Postojni je moderirala ekipa Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, društvo za sonaraven razvoj Fokus in Umanotera. V obliki delavnic so vzpodbudili udeležence h kreativnemu in odprtemu razmišljanju o sedanjosti in predvsem prihodnosti turizma v občini Postojna. Izpostavili so dejstvo, da turizem v Sloveniji predstavlja 15% BDP in letno generira 2 milijardi EUR prihodka, neizkoriščeni potenciali na področju zelenega turizma pa so še veliki. Predstavili so nekaj primerov dobrih praks iz krajev po Evropi, kjer so s pomočjo dobre ideje in uspešnega povezovanja ljudi in deležnikov, uspeli ustvariti produkt, ki je v kraje prinesel življenje ter odprl nove možnosti in priložnosti. S pravimi ukrepi so uspeli tudi zadržati ljudi pred izseljevanjem.
Moderatorji posveta so udeležence razdelili v delovne skupine, kjer so s svojim kreativnim razmišljanjem poskusili na list papirja zapisati temeljne podlage, ki bodo služile kot izhodišča in smernice za naslednjo delavnico, ki se bo odvila v sredini meseca oktobra.

Veseli smo, da se je prvega posveta udeležilo tako visoko število prebivalk in prebivalcev občine Postojna s svojimi idejami in predlogi, kar je pokazatelj, da si skupaj želimo strateškega razvoja lokalnega turizma, ki bo prispeval k blaginji skupnosti in ponujal pristna doživetja za obiskovalce.

Redno spremljajte objave na spletni strani in Facebook profilu Občine Postojna, kjer bomo kmalu objavili datum in uro naslednjega posveta. Veseli bomo vašega obiska.
Foto Galerija
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna
Foto: Občina Postojna