Show menu

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTRI KLJUČNI ZA USPEH TURIZMA

Postojna, 12. 1. 2018
Turistično informacijski centri (TIC) so izredno pomemben dejavnik v celotnem procesu spodbujanja turističnega dogajanja in nasploh bistvenega pomena za promocijo turistične ponudbe. 

Pod okriljem Zavda Znanje Postojna, OE Turizem delujeta v Postojni dva informacijska centra, TIC Galerija pri Knjižnici Bena Zupančiča in TIC Postojna na Tržaški cesti. Informacijski službi skrbita za informacije o najrazličnejših temah in nasploh gostom posvečata veliko pozornosti, kar je na veliko veselje vseh pripeljalo do dviga kvalitete storitev in splošnega zadovoljstva obiskovalcev.

V letu 2017 je TIC Galerijo obiskalo 7.929 posameznikov, TIC Postojna pa 6.278 posameznikov, skupaj torej 14.207 obiskovalcev, kar je za 75,4% več kot v letu 2016. Največ, 27,2 odstotka vseh gostov je bilo Slovencev, sledijo Italijani (14,5), Nemci (6,7), Francozi (5,2), Španci (4,8) in Angleži (3,7 odstotka). Precej je tudi Izraelcev in Nizozemcev, je pa res, da Postojno obiščejo posamezniki iz vseh koncev sveta.  

Ekipa OE Turizem gradi na dejstvu, da sta oba informacijska centra vir kvalitetnih informacij o najrazličnejših dogodkih, aktivnostih in dogajanju nasploh v postojnski regiji ter tudi širše. Poleg tega stremijo k temu, da z najrazličnejšimi informacijami pomagajo tako splošni lokalni javnosti, akterjem v turizmu, kot tujim gostom. 

Prav tako ne manjka zanimive ponudbe darilnega programa, saj je TIC Galerija lansko leto postal tudi predstavitveno-prodajno središče umetniško-obrtnih izdelkov lokalnih ustvarjalcev (Društvo Lokalc). Novost pa je tudi to, da lahko odslej v TIC Galerija kupite vstopnice za različne kulturne dogodke v občini Postojna.