Show menu

Projekt Kras.re.vita

Planinsko polje, 16. 1. 2018
Foto: Slavko Polak
Foto: Slavko Polak
V okviru projekta Kras.re.vita, ki je financiran iz strani Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo Zavod Znanje Postojna z Notranjskim muzejem Postojna, prispeval k izboljšanju stanja štirih kvalifikacijskih habitatnih tipov in osmih kvalifikacijskih vrst znotraj dveh območij Natura 2000, in sicer: Notranjskega trikotnika ter Cerkniškega jezera. 

Hkrati bo glavnina izvedenih ukrepov pozitivno vplivala tudi na druge ogrožene živalske in rastlinske vrste, ki živijo na teh območjih.

Delo bo osredotočeno predvsem na območje Planinskega polja. Tu bomo skušali izboljšati stanje ohranjenosti habitata vrst, kot so navadni netopir (Myotis myotis), travniška morska čebulica (Scilla litardierei), kosec (Crex crex) in pisana penica (Sylvia nisoria). 

Hkrati bomo v prostor umestili določene usmerjevalne in izobraževalne objekte, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti Planinskega polja, tako pri nas, kot tudi v tujini.

Več o samem projektu in projektnih aktivnostih, ki se bodo v naslednjih štirih letih izvajale na Cerkniškem jezeru in na Planinskem polju lahko izveste na sledeči povezavi.