Show menu

KOLESARSKA POT POSTOJNA-HRUŠEVJE IN POSTOJNA-GROBIŠČE

Postojna, 5. 6. 2018

Ravno te dni, ko nas je lepo vreme privabilo na ceste, lahko na naših cestah srečamo veliko kolesarjev. Zato je kot prioriteta Občine Postojna izpostavljena tudi njihova varnost. Za te namene že nekaj let snujemo kolesarsko pot med Postojno in Hruševjem ter kasneje še naprej, in medobčinsko do Pivke, ki bi potekala skozi Grobišče. Ocenjena vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot dva milijona evrov, država pa je projekt že potrdila in se bo financiral iz evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regij.

Kolesarka povezava bo potekala iz središča mesta Postojna po Tržaški cesti do križišča z Reško cesto, kjer se bo razcepila, del bo potekal ob regionalni cesto R1 Postojna- Razdrto do naselja Hruševje. Del pa bo potekal ob Reški cesti skozi naselje Zalog po stranskih poteh do naselja Grobišče. Kolesarska povezava Postojna-Hrašče-Dilce bo urejena na novo in bo poteka po ločeni kolesarski poti od regionalne ceste R1 409 Postojna-Razdrto.

V lanskem letu je bila izdelana idejna zasnova in projektna naloga za ureditev kolesarske poti v dolžni 3 kilometre od Postojne do Hrašč ter izvedena parcelacija in pripravljena vsa potrebna dokumentacija za odkup zemljišč, ki se izvaja v letošnjem letu. Po zaključku tega odseka bo občina pridobila novo zgrajeno kolesarko pot, ločeno od regionalne ceste, v dolžini 3.050 metrov do naselja Hrašče.

Za odsek kolesarske povezave Postojna-Grobišče je občina v lanskem letu že pričela z urejanjem lastništva obstoječe kolesarke povezave. Izvedena je bila odmera zemljišč in parcelacija, začeli pa so se tudi postopki za odkup zemljišč. Pot od naselja Zagon do naselja Grobišče je obstoječa poljska pot, ki se bo na novo asfaltirala, in sicer v dolžini 1.700 metrov, del pa bo potekal po obstoječi lokalni cesti, kjer je omejitev 70 kilometrov na uro, gostota vozila pa ni več kot 25.000 vozil na dan, kar predstavlja manj kot tretjino skupne poti.

Odsek kolesarske poti od središča mesta in ureditev kolesarke poti po Tržaški cesti ter odsek od Hrašč do Dilc (ureditev varnega prehoda čez regionalno cesto in 200 metrov odseka nove kolesarke poti) se bo predvidoma pričel projektirati letos. Javno naročilo za izbor izvajalca je predvideno v naslednjem letu, prav tako tudi pričetek del, ki bi se predvidoma zaključil v letu 2020.

V letu 2020 je predvidena rekonstrukcija mostu in z dograditvijo mostu za kolesarsko pot ter nakup električnih koles za izposojo in vzpostavitev sistema izposoje z nakupom električnih polnilnic in parkirišč za kolesa.