Show menu

Zelena shema slovenskega – člani Zelene ekipe na prvem delovnem posvetu

v prostorih sejne sobe nad Knjižnico Bena Zupančiča v Postojni, 18. 6. 2018

Zelena shema slovenskega – člani Zelene ekipe na prvem delovnem posvetu

V petek 15.06.2018 se je v prostorih sejne sobe nad Knjižnico Bena Zupančiča v Postojni odvil prvi skupni sestanek članov Zelene ekipe, članov občinske uprave in ostalih sodelujočih v aktivnostih za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

·      združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,

·      destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,

·      skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Uspešnost sheme dokazuje tudi dosedanjih 39 destinacij z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green Destination, z znakom Slovenia Green se lahko pohvali tudi 22 ponudnikov nastanitev, 3 naravni parki in 2 turistični agenciji

V začetku letošnjega leta je občine Postojna izpolnila pogoje za sprejem v Zeleno shemo slovenskega turizma. S tem vstopom smo se zavezali, da bomo spodbujali trajnostno delovanje, združevali trajnostna prizadevanja ter promovirali lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination,  bomo kot občina ocenjeni v petih kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife).

Zaposleni v občinski upravi in v Zavodu Znanje Postojna so ambasadorji projektov, ki jih podpira in izvaja občina. Zato je pomembno, da so z njimi seznanjeni in da aktivno sodelujejo na področjih, na katerih so kot strokovnjaki tudi zaposleni. 

Udeleženci prve delavnice so bili seznanjeni z globalnimi turističnimi trendi, turizmom v številkah ter s strategijo razvoja turizma Slovenije in nasploh pomenu trajnostnega turizma za našo destinacijo.

Podrobno je bila predstavljena tudi Zelena shema, konkretne aktivnosti, vprašanja in predlogi odgovorov. Dogovorili smo se za učinkovit in nemoteč način dela in komuniciranja, saj bomo le tako lahko do konca letošnjega leta na čim bolj kakovosten način izvedli vse potrebno, za izpolnitev prijave za pridobitev znaka.