Show menu

Malo drugačna analiza anket za Zeleno shemo

Postojna, 8. 11. 2018

V okviru aktivnosti za Zeleno shemo, je Občina Postojna izvedla več anket, z željo po aktivni vključitvi lokalne skupnosti, turistov in turističnega gospodarstva za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Zbiranje podatkov pri anketiranju domačih in tujih obiskovalcev je potekalo od 25.4.2018 do 25.10.2018.

K sodelovanju v anketi za obiskovalce se je povabilo obiskovalce, ki so obiskali oba postojnska turistično informativna centra, nekaj izpolnjenih anket, pa smo prejeli tudi iz strani nekaterih ponudnikov nastanitev (hoteli, turistične kmetije), ki so jih ponudili svojim gostom. Skupno je anketo izpolnilo 53 tujih (73%) in 20 slovenskih obiskovalcev (27%).

Vsi poznamo t.i. kreativno računovodstvo in vemo, da obstaja tudi kreativno obdelovanje statističnih podatkov. Ker se tako početje na dolgi rok ne obrestuje, smo se odločili za analizo pridobljenih podatkov z upoštevanjem odzivov in izkušnje ob neposrednem delu z našimi gosti v turistično informativnih centrih.

Pridobljeni podatki nam povedo, da naši obiskovalci pridejo na našo destinacijo od doma (78%), z lastnim avtomobilom(48,5%), na priporočilo prijateljev, znancev ali sorodnikov(37%). Potujejo sami ali s partnerjem(32% ali 30%), za našo destinacijo so se odločili pred največ kot tremi meseci(43%), so zaposleni(76%), prihajajo prvič(94%) in si želijo ogledati glavne turistične atrakcije(30%).

Mogoče najbolj bode v oči številka koliko gostov potuje samih ali v paru, ker je številka presenetljivo visoka. To številko je nujno interpretirati z nekoliko izkušnjami. Gostje, ki potujejo sami, so običajno bolj komunikativni in odzivni, ker enostavno rabijo neko dodatno komunikacijo, ki obsega kaj več kot samo suhoparno informiranje in radi kaj pokomentirajo ali dajo kakšen predlog. Roko na srce, družine z otroci imajo ob prihodu v Tic povsem drugačne želje, ker so otroci ali utrujeni od dogodivščin (in vožnje) ali pa neučakani v pričakovanju novih in se tako redkeje odločijo za sodelovanje v anketah.

Dejstvo, da 37% obiskovalcev navaja, da prihaja na priporočilo prijateljev, znancev ali sorodnikov je naravnost fascinantno in zazdi se, kot da ne rabimo nikakršne drugačne promocije. Zadovoljni!? Ugotovitev, da se 47% obiskovalcev našo destinacijo odloči na podlagi raziskovanj in informacij na spletu, socialnih omrežjih ali prek aplikacij in medijev in da zgolj 16% odstotkov odpade na oblike kot so sejmi, turistični vodniki, potovalne agencije, je pa v resnici presenetljivo in govori v prid temu, da je treba na teh t.i. novih medijih v resnici zavihati rokave, ker so že zdavnaj zgubili status neke »dodatne« promocije.

Z ugotovitvijo, da je glavni motiv za obisk naše destinacije obisk Postojnske jame in Predjamskega gradu se načeloma strinjamo. Anketa pa navaja »samo« 30% delež takih, kar na prvi pogled morda »ne pije vode«, ampak tudi ta podatek je treba razumeti v kontekstu, da so na anketo odgovarjali ljudje, ki so potovali sami ali v paru. V veliki večini so to gostje, ki iščejo tisto »nekaj več in nekaj drugačnega«, in jih »masovka« na zanima, saj prisegajo na aktivnosti na prostem (kolesarjenje, pohodništvo, bearwatching, obisk drugih, manjših jam) ali počitek in sprostitev in takih je več kot 50 % od anketiranih. Po izkušnjah lahko rečemo, da Postojna z okolico je še vedno v glavnem za večino gostov prehodna destinacija, se pa povečuje delež tistih, ki so nas začeli dojemati kot izhodiščno točko za pohodniški in kolesarski turizem.

Najbolj navdihujoč pa je podatek, da je kar 81% anketiranih prepoznalo naša prizadevanja in pobude za razvoj trajnostnega turizma in da kar 92% gostov zapušča našo destinacijo zadovoljnih z uslugami in ponudbo. Tudi ta podatek je treba rahlo osvetliti z izkušnjami iz neposrednega stika z gosti. Kot informator v Tic –u se včasih srečaš s stvarmi, ki tako na hitro komaj še spadajo v opis del in nalog informatorja, pa se čez čas zaveš, da so prav te druge zadeve tiste, po katerih nas presojajo in preko katerih začutijo naše prizadevanja, da bi se pri nas počutili dobro in dobrodošli. Prav zato greš vsako jutro pobrat smeti okoli Tica, prav zato ti ni žal zadnjega Aspirina, prav zato premagaš odpor do krvi in obvežeš rano, prav zato se usedeš v avto in gostom pokažeš pot do hiše kjer bodo prenočili in se vesel, ko ti sežejo v roko in rečejo: Hvala, prijazni ste!

Številke so »samo« številke!

Turizem smo ljudje!

Trajnosti ali zeleni turizem kliče po še več človeka in vsega dobrega, kar je ta človek pripravljen in sposoben narediti za dobro drugega!