Show menu

Etični kodeks v turizmu

Postojna, 13. 11. 2018

Dne 6.3.2018 smo zaposleni v Zavodu znanje Postojna, organizacijska enota Turizem podpisali zavezo Etičnemu kodeksu v turizmu, ki ga je pripravila Turistična zveza Slovenije in priporočila v sprejem vsem destinacijam v Sloveniji.

Etični kodeks v turizmu (The Global Code of Ethics for Tourism) predstavlja priporočila za odgovoren in trajnosten razvoj svetovnega turizma na začetku novega tisočletja. Dokument se opira na podobne deklaracije in kodekse iz turistične in potovalne industrije iz preteklosti, pri tem pa dodaja novo razmišljanje, ki odseva našo spreminjajočo se družbo na prehodu v novo tisočletje. Ker se bo obseg mednarodnega turizma po napovedih WTO v naslednjih dvajsetih letih potrojil, člani Svetovne turistične organizacije (World Tourism Organization) menijo, da bo prisotnost Etičnega kodeksa v turizmu zmanjšala negativen vpliv turizma na okolje in kulturno dediščino, pri tem pa povečala število prednosti, ki jih bodo imeli prebivalci turističnih krajev.

Gre za  zavezo, da bomo podpisniki podpirali niz splošnih in temeljnih etičnih načel v zvezi s trajnostnim in predvsem odgovornim razvojem turizma, kot so spoštovanje človekovih pravic, boj proti izkoriščanju ljudi in okolja, spoštovanja pravic lokalnih skupnosti, kot tudi pravic delavcev. Zaveza pomeni širiti in spodbujati uporabo globalnega etičnega kodeksa v turizmu med partnerji, dobavitelji, kupci, zaposlenimi in delničarji. Podjetja ali  združenja, ki se odločijo podpisati kodeks, morajo v celoti razumeti načela družbene odgovornosti podjetij in izkazovati ukrepe na tem področju. Spoštovanje načel trajnostnega razvoja in odgovornega poslovanja na vseh področjih, prilagajanje nastanitvenega obrata in menedžmenta načelom trajnosti, oblikovanje izobraževalnih programov za zaposlene in sodelujoče z namenom približevanja in osvajanja načel trajnostnega delovanja, spodbujanje interakcij z lokalnim prebivalstvom, spodbujanje inovacij, vključno z ekološkimi in izobraževalnimi, za trajnostni razvoj z namenom doseganja zelene rasti ter izboljšanja okoljske in družbene učinkovitosti.

Ne glede na priporočila Turistične zveze Slovenije, tudi sami menimo, da bi bil pristop k tej zavezi prvi korak k temu, da bo turizem v našem okolju postal prijaznejši do vseh in prinesel zavedanje, da je turizem lahko dober za vse.

Vse, ki delujete v turizmu, ga oblikujete ter razvijate skupaj z nami vabimo, da tudi sami podpišete etični kodeks.

Etični kodeks v turizmu - WTO

Podpis etičnega kodeksa v turizmu_Obrazec