Show menu

OGLED PRIMEROV DOBRIH PRAKS – DRAVSKA KOLESARSKA POT

15. 11. 2018
Kolesarstvo je eden od štirih turističnih produktov, ki jih v destinaciji Zeleni kras prednostno razvijamo, zato smo se odločili, da si ogledamo eno izmed najuspešnejših kolesarskih poti v naši bližini, zato se je naša enota 5. in 6.11.2018 udeležila strokovne ekskurzije na temo kolesarskega turizma, ki je potekala v organizaciji RDO Postojnska jama- Zeleni kras.

Obiskali smo Dravsko kolesarsko pot, ki je znana  po svoji povezovalni vlogi  med štirimi državami, ob tem pa odlično prezentira različne destinacije, lokalne ponudnike nastanitev, gostišč in turističnih znamenitosti. Dravska kolesarska pot je reprezentativen primer dobre prakse,  saj nazorno prikazuje, kako so se z leti razvile nove inovativne storitve namenjene kolesarskim turistom ter novi projekti zelene mobilnosti. Pot poteka skozi 4 države (Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška) in je v celoti dolga približno 710 km. ADFC (nemški kolesarski klub), najpomembnejša mednarodna institucija za klasificiranje kolesarskih poti, je v letu 2015 Dravsko kolesarsko pot v Avstriji ocenila s petimi zvezdicami, kar je najvišja možna ocena posamezne poti v Evropi in s čimer je postala ena izmed le štirih kolesarskih poti v Evropi z najvišjo oceno.

SACHSENBURG - KÄRNTEN RENT E-BIKE
Naš prvi postanek v Avstriji je bil v Sachsenburgu, kjer nam je lastnik gostišča  Goldenen Rössl, ki je hkrati predsednik združenja Drauradwegwirte, ki upravlja Dravsko kolesarsko pot v Avstriji, predstavil pomen kolesarskih gostov in poti za njihovo nastanitev. 
Predsednik združenja je poudaril, da je za celotno infrastrukturo in vzdrževanje Dravske kolesarske poti odgovorna Zvezna dežela Koroška. 

Predstavili so nam tudi njihov med-regionalni sistem izposoje koles (Kärnten rent e-Bike), ki je prepleten po celi Koroški ter je v lanskem letu požel veliko uspeha. Uporabniki si lahko na 50-ih različnih postajah izposodijo kar 800 različnih koles. V letu 2018 so do meseca novembra skupno oddali  10.000 koles, med njimi so jih njihovi najuspešnejši ponudniki oddali mesečno od 300-400. Lastnik gostišča je poudaril, da predstavljajo v poletni sezoni kolesarski gostje 70% vseh njegovih nočitev.
BELJAK – PROJEKT RADBUTLER
Predstavniki združenja so nam v Beljaku predstavili projekt  Radbutler. Gre za storitev, ki omogoča kolesarjem, da varno shranijo svojo prtljago in kolesa med raziskovanjem mesta. Storitev, ki jo ponuja Turistično informacijski center Beljak je  od maja do oktobra za kolesarje brezplačna. Predstavnik združenja je poudaril, da se trendi kolesarstva strmo obračajo v smeri električnih koles. Po statistiki so v prvem letu projekta (2015) shranili le 2% električnih koles, v letu 2018 pa je njihovo število  že doseglo 35% vseh shranjenih koles.

VASICA ST. PAUL – PREDSTAVITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V VASI

V vasici St. Paul, ki predstavlja zaključek avstrijskega dela Dravske kolesarske poti, so nam predstavili razvoj projekta kolesarskega turizma kot kompetenčnega centra v regiji. Ga Claudia Tscherne nam je razkazala osnovno kolesarsko infrastrukturo v vasi kot so kolesarska postajališča, kolesarke informativne točke, e-polnilnice in predstavila smernice nadaljnjega razvoja na področju kolesarstva v njihovem kraju.

Zanimivo je, da so ob začetku projekta v središču vasi najprej postavili informativno tablo z označenimi kolesarskimi potmi. Tako so dosegli, da se kolesarski gostje v vasi ustavijo, si  privoščijo oddih in seveda obiščejo katerega od lokalnih ponudnikov gostinskih storitev.

Pozneje so poleg informativne table locirali tudi kolesarsko postajališče ter polnilnice za električna kolesa, kjer lahko kolesarji za simbolično ceno (1€) napolnijo svoja kolesa.

V vasi je veliko ponudnikov nastanitev, ki nimajo prostorov za shrambo koles, zato so se reševanja tega problema lotili tako, da bo občina v odsluženih garažah, ki so v njeni  lasti, uredila prostore za hrambo koles in tako omogočila brezplačno hrambo tudi za enodnevne kolesarske goste, ki v destinaciji ne bodo prespali. Koordinatorji projekta so na avtobusni postaji v vasi uredili tudi  manjše postajališče, kjer lahko kolesarski gostje, ki so v vas pripotovali z avtobusom, ob prihodu raztovorijo  svoja kolesa.
Ekskurzija je bila za vse deležnike v turizmu – udeležence na ekskurzije, nedvomno koristna, saj smo na njej spoznali, kako ugodno kolesarski turizem vpliva na gostinske in nastanitvene ponudnike ter kaj vse je potrebno, da lahko destinacija zagotovi ustrezno, kolesarjem prilagojeno ponudbo. 

Gostje, ki jim primarni motiv za obisk določene destinacije predstavlja kolesarjenje, se o  izbiri ciljne destinacije odločajo predvsem na podlagi kvalitete tovrstne ponudbe, zato je zagotovo prvi ukrep v smeri, da na tem področju postanemo zanimivi in konkurenčni, izboljšanje kolesarske infrastrukture.

V občini Postojna imamo za razvoj kolesarstva zelo dobre pogoje. Ugodni klimatski pogoji, specifična geografska lega, ki gostu omogoča, da se na turo poda brez dodatnega transporta, pa tudi dejstvo, da imamo nekaj kolesarskih poti že dobro vpeljanih, gotovo govori v prid razvoja in promocije tovrstnega turizma. 

Naša vizija je, da bi naše območje postalo hitro dostopno kolesarsko izhodišče, ki bi skozi vse leto ponujalo zanimive kolesarske izkušnje. V ta namen želimo oblikovali kolesarski turistični produkt, ki bo zadovoljil in presegel zahteve in potrebe izbrane ciljne skupine.