Show menu

POSVET: SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV

5. 2. 2019
Občina Postojna se je z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. Zato želimo spodbuditi turistične ponudnike, da pridobijo znak Slovenija Green Accommodation ali Slovenija Green Travel Agency, oziroma enega od okoljskih znakov za ponudnike, priznanih s strani krovne znamke Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife).

V želji, da turistični ponudniki v naši destinaciji postanete še bolj prepoznavni in začnete delovati po trajnostnih modelih, ki pripomorejo k okoljsko odgovornemu ravnanju, prinašajo prihranke in privabljajo ozaveščene goste, smo se odločili, da organiziramo in Vas povabimo na:

POSVET: SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV 
- priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v občini Postojna

v sredo, 13.02.2019, ob 10.00 uri, na Smrekarjevi Domačiji (Grobišče 11, 6258 Prestranek )

PROGRAM:
10.00 Pozdravni nagovor župana občine Postojna Igorja Marentiča
10.10 Kratek pregled turizma v občini Postojna v številkah 
Špela Gacin, vodja OE Turizem, Zavod Znanje Postojna
10.20 Kako zmanjšati porabo vode in možne rešitve za učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami? 
Irena Sušelj Šajn, vodja službe za zdravstveni nadzor in analize, javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. 
10.40 Kako zmanjšati količine trdnih odpadkov, kako jih ločevati in kako predelovati? 
Predstavnik podjetja Publikus d.o.o
11.00 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije
Nejc Božič, Petrol energetske in okoljske rešitve v javnem in komercialnem sektorju
11.20 Spodbujanje in ozaveščanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih poslovnih modelov - pomen okoljskega certificiranja turističnih ponudnikov - primer Green Key 
Astrid Prašnikar, pravno in poslovno svetovanje
11.40 Pogovor ob prigrizku

Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost na posvetu potrdite do petka, 08.02.2019, na e-naslov spela.gacin@zavod-znanje.si.

Dogodek organizira Zavod Znanje Postojna, OE Turizem.

Več informacij: Špela Gacin, vodja OE Turizem, tel.: 031 656 042, e-pošta: spela.gacin@zavod-znanje.si