Show menu

OBNOVA IN REVITALIZACIJA BRIVSKO-FRIZERSKEGA SALONA OZBIČ

Postojna, 21. 2. 2019
Občina Postojna je s projektom »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« uspešno kandidirala na 4. Javnem razpisu LAS Med Snežnikom in Nanosom, v okviru katerega se bo predvidoma naslednje leto začela obnova in revitalizacija Salona Ozbič.   
Salon Ozbič - zunanjost. Foto: Matjaž Mikuletič
Notranjost brivsko-frizerskega salona, ki bo predmet te operacije,  vsebuje opremo v časovni osi od leta 1924 pa vse do konca delovanja salona leta 2015 in bo v okviru projekta obnovljena ter predstavljena skladno z muzeološkimi in konservatorskimi standardi, prostor bo predstavljal živi muzej in bo s tovrstno obnovo zagotavljal nadaljnje delovanje salona.  
Salon Ozbič - notranjost. Foto: Boštjan Martinjak
Z obnovo in revitalizacijo salona želimo oživiti mestno jedro Postojne s podjetniškimi aktivnostmi, kar je tudi danes trend pri upravljanju in oživljanju mestnih središč.  Želimo, da središče dobi nazaj svoj živahni utrip in poveča turistično privlačnost.  

Namen je, da je Ozbičev brivsko-frizerski salon prepoznan kot primer dobre prakse kakovostne revitalizacije domačih obrti ter s tem zgled ostalim akterjem v regiji in drugod.