Show menu

S srebrnim znakom v zeleno shemo slovenskega turizma

Postojna, 24. 5. 2019
Župan Igor Marentič in vodja OE Turizem na Zavodu Znanje Špela Gacin sta danes ob obeležitvi Zelenega dne slovenskega turizma v Rogaški Slatini prevzela priznanje 'Srebrni znak Slovenia Green Destination'. 

Občina Postojna je priznanje prejela kot turistična destinacija na podlagi pristopnega dela in prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.  Pridobitev srebrnega znaka pa je končni rezultat pristopnega procesa, ki ga je vodil Zavod Znanje OE Turizem.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 temelji na trajnostnem turizmu, saj je Slovenija trajnostno usmeritev opredelila kot svojo edino pravo razvojno priložnost. Občina je k pridobivanju znaka pristopila pred dobrim letom dni, jeseni pa je bil pristopni proces uspešno zaključen.

Za vzdrževanje znaka Slovenia Green Destination bo morala Občina Postojna v roku šestih mesecev izdelati dva, za naš nadaljnji trajnostni razvoj ključna dokumenta: Zeleni DNK, ki je zeleni značaj blagovne znamke Postojna, in akcijski načrt ukrepov, ki jih bomo v destinaciji morali izvajali do naslednje recertifikacije, ki bo čez tri leta.