Show menu

JAVNI RAZPIS ZA PODPORO PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA

17. 12. 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti in sicer s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:
- energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
- stroški informiranja in komuniciranja,
- stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Rok za prijavo: 20.januar 2020

Več info na: https://www.gov.si/…/podpora-mikro-malim-in-srednje-veliki…/