Show menu

Uporaba javnih koles POSbikes začasno ustavljena

Postojna, 13. 3. 2020

Na sedmih lokacijah v mestu so že urejene postaje za izposojo javnih koles. Trenutno so na postajališčih električna kolesa, predvidoma do začetka aprila pa bodo na vseh postajah, na voljo tudi navadna kolesa.

Zaradi sprejetja varnostnih ukrepov za zaščito javnega zdravja in preprečevanja širjenja pandemije ter skladno s priporočili Ministrstva za zdravje RS in pri tem omejitve gibanja, JE SISTEM IZPOSOJE KOLES ZAČASNO USTAVLJEN.

Predvidoma bo sistem začel delovati v začetku meseca aprila. Vse informacije glede registracije, pogojev uporabe, pa bomo pravočasno objavili na spletni strani Občina Postojna in Visit Postojna.

Z vzpostavitvijo sistema izposoje si Občina Postojna želi izboljšati pogoje za kolesarjenje ter promovirati in vzpodbujati kolesarjenje občanov po mestu brez uporabe ali nakupa lastnega kolesa. Sistem je preprost za uporabo in dopolnjuje linijo javnega prevoza FURMAN in tako prispeva k razvoju trajnostnega in energetsko učinkovitega ter zdravju in okolju prijaznega prevoza občanov po mestu.

Ostanimo zdravi, bodimo odgovorni in s tem poskrbimo zase in za svoje bližnje!