Show menu

Notranjski muzej Postojna - prvi muzej v Sloveniji s Certifikatom Zeleni ključ

Postojna, 1. 4. 2020

Izredno smo veseli pozitivne novice, da je Notranjski muzej Postojna kot prvi muzej v Sloveniji prejel Certifikat Zeleni ključ Slovenija. To je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Notranjski muzej Postojna je sprejel odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nagradi, jo tudi formalno umesti v svoje poslovanje ter preveri svoje trajnostno ter okolju in družbi odgovorno delovanje in aktivnosti preko mednarodnih standardov in kriterijev in sicer na način, da so v muzeju izvedli postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ/GREEN KEY in ga tudi uspešno prejeli.

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem obiskovalcem, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.  

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju. Ker so obiskovalci vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa  ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne obiskovalce izjemno privlačna.

Po pridobitvi znaka Green Key - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA je Notranjski muzej Postojna  izpolnil tudi pogoje za vstop v omenjeno shemo ter pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Attraction. To medsebojno sodelovanje z lokalno skupnostjo je tudi pomembno merilo pri ocenjevanju same destinacije za pridobitev znaka GREEN, ki je morala ob vstopu v ta sistem – GREEN DESTINATION,  prav tako dokazati, da sodeluje, usposablja in spodbuja turistično gospodarstvo glede trajnostnega poslovanja. 

Notranjskemu muzeju iskreno čestitamo za preteklo izvrstno delo in odličen primer dobre prakse zelenega turizma, ter hkrati upamo, da bo ta ideja zacvetela še pri kakšnem od naših ponudnikov na postojnskem.