Show menu

Še vedno zbiramo prijave za katalog »Kupuj lokalno«

1. 10. 2020
Lokalna podjetja so v lasti naših sosedov, zaposlujejo naše sosede, skrbijo za naše družine in ustvarjajo edinstveno tkivo vsake skupnosti. Zdaj jih moramo podpreti in jim pomagati, da lahko nadaljujejo s svojim delom.Epidemija je v številnih podjetjih pustila negotovost za prihodnost. Če želimo, da lokalna podjetja preživijo, šteje vsak nakup več kot kdaj koli prej.

V sodelovanju z Občina Postojna pripravljamo katalog VSEH ponudnikov z VSEH področij dejavnosti v naši občini, v katerem bodo lahko občani poiskali lokalne ponudnike in s tem podprli lokalno gospodarstvo in kmetijstvo.Tu so turizem in gostinstvo, gradbeništvo, lesarstvo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, avto-prevozništvo, taxi službe, storitve, elektro dejavnost, frizerski, kozmetični in masažni saloni, trgovina, avto servisi, kultura in ostalo. 

V 1. fazi bomo na občinski spletni strani www.obcinapostojna.si pripravili spletni katalog »KUPUJ LOKALNO«, katerega cilj je na enem mestu združiti ponudbo blaga in storitev v naši občini. Predstavljal bo register lokalnih ponudnikov blaga in storitev, v katerem bo vsak poslovni subjekt predstavljen z osnovnim opisom ponudbe in kontaktnimi podatki.

V 2 fazi bomo pripravili tiskani katalog, ki bo priloga občinskega glasila Prepih in ga bodo prejela vsa gospodinjstva naše občine. Želimo promovirati lokalne podjetnike, kmetijske proizvajalce in ostale ter spodbudili občane h koriščenju storitev in nakupu blaga pri lokalnih ponudnikih.

Prijava za katalog je brezplačna!

V ta namen izpolnite priloženi obrazec in nam ga skupaj s fotografijami pošljite na naslov: ticgalerija@zavod-znanje.si do 10.oktobra 2020.