Show menu

Sovič: Primestni gozd z razgledom

18. 11. 2020
Sovič. Foto: Dejan Damiš
Sovič. Foto: Dejan Damiš
Sredi novembra so se začela dela na Soviču, ki ima za Postojno in njene občane zgodovinsko, arheološko in rekreacijsko vrednost. Območje Soviča je v celoti zavarovano kot območje arheološke dediščine, zato so tudi dela temu prilagojena in pod nadzorom arheologov.

V projektu, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada, se bo uredilo: dve razgledišči (pri zastavi-"štangi" in pod vodohranom), počivališče in zbirališče ter obstoječe poti. Uredilo se bo tudi stopnice mimo vodohramov, kjer je pobočje najstrmejše. Z novo infrastrukturo se bo omogočilo ustvariti prostor, ki bo namenjen občanom, vzgojno-izobraževalnim institucijam za raziskovanje narave in športne aktivnosti ter tudi turistom

Istočasno z gradnjo razgledišč in urejanjem poti, se bo obnovil tudi del vodovoda (pri vodohranu), ki poteka na območju Soviča, da ne bo nepotrebnih podvajanj izkopavanja na tako kulturno in arheološko pomembnem območju.

V prihodnjih mesecih se bo uredilo tudi pešpoti okoli Soviča z interpretativnimi tablami, ki bodo obiskovalcem podale zgodovinske in naravovarstvene informacije o pomenu Soviča, v nadaljnjih načrtih pa je predvidena tudi prezentacija cerkvice Sv. Uršule in arheološke raziskave ostankov gradu.