Show menu

Občina Postojna bogatejša za 5 novih osnovnih informativnih tabel

20. 2. 2021
V začetku letošnjega leta smo na različnih lokacijah v občini Postojna postavili osnovne, dopolnilne in spremljevalne označevalne table, ki vodijo skozi naselja in vasi, po naših peš in kolesarskih poteh in s katerim želimo obiskovalcem brez spremstva vodnikov, predstaviti bistvene značilnosti in zanimivosti občine ter obstoječo turistično ponudbo.

Na tablah je tudi kartografski prikaz z opisom poti ter priporočene smernice obnašanja obiskovalcem z namenom ohranjanja naših naravnih danosti.
Osnovna informativna tabla pri Stari vasi (ob avtocesti proti Rakitniku)
V prihodnje pa si bomo prizadevali tudi, da bodo vse table skladne s trajnostno strategijo in vsebinsko primerne, zato smo se na OE Turizem odločili, da pripravimo »Priročnik za označevanje pešpoti, sprehajalnih in tematskih poti ter kolesarskih poti v občini Postojna«.

Poleg tega želimo, da so table umeščene v naravi ali mestu lične, z enotno celostno podobo, ki ne bo kazila okolice. Priročnik, katerega priprava je v zaključni fazi, bo nastal v sodelovanju s strokovno javnostjo, lokalnimi kolesarskimi in turističnimi vodniki ter režijskim obratom občine Postojna, z namenom, da se uskladijo tako zakonska določila, kot potrebe na terenu.

Lokacije osnovnih informacijskih tabel v občini Postojna:
• Križišče med Čukovco in potjo na Poljane (Kolesarska pot Sovič)
• Stara vas (ob avtocesti proti Rakitniku)
• Predjama (na parkirišču pri Predjamskem gradu)
• Planina (pri gradu Hošperk)
• Prestranek (pri Konjeniškem klubu)
Z osnovnimi, dopolnilnimi in usmerjevalnimi tablami smo v celoti označili novo kolesarsko pot Sovič, katere ureditev je bila izglasovana v sklopu participativnega proračuna Občine Postojna. 

Izhodiščna točka poti, ki je primerna predvsem za gorska kolesa, je pri postojnskem pumptracku ob vznožju hriba Sovič, zaključek pa pri razgledni točki nad Velikim Otokom oz.se nadaljuje po lokalni cesti nazaj na izhodišče. 

Popotnik, dobrodošel!
Osnovna informativna tabla na križišču med Čukovco in potjo na Poljane (Kolesarska pot Sovič)
Dopolnilna informativna tabla na Kolesarski poti Sovič