Show menu

Razvijamo zeleno turistično destinacijo Postojna

22. 4. 2021
Vabimo vas, da se nam pri razvoju zelene destinacije pridružite tudi vi. Na tej poti vas bomo podprli s povezovanjem, usposabljanjem in promocijo. Že v maju načrtujemo prvo delavnico na temo blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja turistične destinacije nanje na način, ki povečuje našo dolgoročno konkurenčnost in obenem skrbi za ohranjeno naravo.
Občina Postojna se je s sprejeto Strategijo razvoja turizma 2018–2023 zavezala postati zelena, aktivna in zdrava destinacija, ki skrbi za ohranjeno naravo, visoko kakovost bivanja domačinov in pristna doživetja za obiskovalce. Turizem je namreč močno odvisen od stanja okolja in podnebnih sprememb, kar narekuje prilagajanje novim izzivom, pridobivanje novih kompetenc in prepoznavanje trajnostnih prioritet.
Ptičji pogled Postojne. Foto: Nejc Konjevič

V procesu z jasnim ciljem, da nočemo cenenega, škodljivega turizma in životarjenja turističnih ponudnikov, je Občina Postojna z organizacijama Umanotera in Focus sklenila dogovor o sodelovanju v projektu CARE4CLIMATE. K projektu pristopamo strateško, z načrtovano, premišljeno in učinkovito komunikacijo, saj si želimo na vključujoč način spodbuditi deležnike k soustvarjanju zelenega razvoja destinacije in lokalne skupnosti.

Zeleni turizem v občini Postojna prepoznavamo kot odlično razvojno priložnost, ki prinaša številne sinergijske učinke za domačine, turistične ponudnike in obiskovalce: kakovostna delovna mesta, večjo konkurenčnost lokalnega gospodarstva, večje prihodke za reševanje razvojnih potreb skupnosti, finančne prihranke iz naslova zmanjšanja porabe energije in ogljičnega odtisa, povečanje prehranske samooskrbe, urejeno infrastrukturo za trajnostno mobilnost in prometno varnost ter manj motoriziranega prometa v času turistične sezone, več kakovostnih gostov, ki cenijo naravo in so za pristno izkušnjo pripravljeni plačati več ter zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in negativnih vplivov na okolje.

Zato bomo v naslednjih mesecih začeli z izvajanjem načrtno zastavljenih aktivnosti in si prizadevali za zmanjšanje okoljskega odtisa turizma v destinaciji Postojna. Skupaj si želimo poistovetiti turistične ponudnike in širšo lokalno skupnost z destinacijo Postojna kot zeleno turistično destinacijo, v kateri prenašamo dobre prakse zelenega turizma, kjer imamo več turističnih ponudnikov z okolju prijaznejšim delovanjem. Želimo imeti motivirane in uspešne turistične ponudnike, zato si bomo skupaj prizadevali za odprto in dvosmerno komunikacijo, da bomo prepoznali potrebe deležnikov in poiskali prave rešitve. Skupaj bomo predano delali na še večji prepoznavnosti destinacije Postojna in Zeleni kras v domači in tuji javnosti, saj želimo imeti povečan odstotek obiskovalcev destinacije, ki cenijo našo naravo in naša prizadevanja za njeno ohranjanje ter so pripravljeni sodelovati v naši trajnostni zgodbi.

In končno, vendar nič manj pomembno – želimo ponosnega domačina na naše naravne in kulturne danosti, na naša skupna prizadevanja za trajnostni razvoj naše skupnosti.

Vljudno vas vabimo, da se nam  pridružite pri soustvarjanju zelene destinacije. O delavnicah in spremljajočih dogodkih vas bomo ažurno obveščali preko občinske in naše spletne strani, socialnih omrežjih in drugih medijski kanalih.