Show menu

Hotel Center Postojna prvi prejemnik »Eko marjetice« na Zelenem krasu

5. 5. 2021
Najstarejši hotel v Postojni, Hotel Center, je prvi na Postojnskem in v destinaciji Zeleni kras z okoljskim certifikatom Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate, »Eko marjetico«.

Na ravni Slovenije pa je to 14. hotel z okoljskim znakom Ecolabel ali Eko marjetica. Znak prejmejo le turistične nastanitve, ki v vseh procesih svojega delovanja ravnajo okolju nadpovprečno prijazno in odgovorno.

Znak za okolje je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že leta 1992, slovenska podjetja pa se lahko potegujejo zanj od vstopa v EU dalje. Obstaja kar nekaj okoljskih znakov oziroma certifikatov, postopek za pridobitev Eko marjetice pa velja za enega bolj zahtevnih in pogojuje izpolnjevanje mnogih kazalnikov, ki se nanašajo na energijo, varčno rabo vode, upravljanje, zmanjševanje odpadkov, informiranje gostov ter informiranje o znaku. Podjetja, ki pridobijo znak Eko marjetica, s tem uradno veljajo kot preverjeno okolju prijazna. 
Okoljski znak Ecolabel (Eko marjetica)

To okoljsko priznanje nedvomno prinaša dodano vrednost Hotelu Center, saj izkazuje njegovo družbeno odgovornost in dviguje ugled hotela, še posebej v času, ko gostje vedno bolj  iščejo okolju prijazne nastanitve ter upoštevajo trajnostne standarde ponudnika. 

Znak simbolizira visoko kakovost, okoljsko uspešnost in ekološko učinkovitost delovanja hotela. Hotel Center je dokazal, da je prepoznal trend trajnostnega razvoja in tega ne jemlje kot oviro, temveč kot dodano vrednost svoje, že tako kvalitetne ponudbe.

Hotel Center je lahko zgled in spodbuda ostalim ponudnikom, da stopijo na pot trajnostnega, zelenega in okolju prijaznega delovanja, za kar jim iz srca čestitamo.

Hotel Center Postojna

Mili Savić, lastnik Hotela Center: » Odločitev, da gremo v smeri okolju prijaznega hotela, je bila prisotna pravzaprav že ob nakupu. Takrat smo ob renoviranju zamenjali vsa navadna sijala z led sijali, kupili posebne tuše, ki porabo vode zmanjšajo tudi do 70%, pri čemer uporabnik nima občutka zmanjšanega pretoka vode, po hotelu postavili koše za ločeno zbiranje odpadkov, vgradili toplotno črpalko, ki nam poleti ob hlajenju hotela omogoča brezplačno gretje tople vode in še bi lahko našteval. 

Z iskreno komunikacijo z gosti poskušamo odpadke pri obrokih čim bolj zmanjšati, prav tako poskušamo goste z »mehkimi prijemi« odvrniti od nepotrebne uporabe brisač.Ob otvoritvi hotela smo imeli, na primer, na vsaki postelji pripravljen komplet brisač, ki smo jih vse ob odhodu gostov oprali, ne glede na to, ali so bile le-te uporabljene ali ne. Kasneje pa smo v kopalnicevgradili dodatne police in sedaj imamo na držalihza brisače samo komplet brisač za eno osebo, ostale brisače pa so na teh policah. S tem »mehkim prijemom« smo razbremenili okolje, a hkrati zmanjšali stroške pranja brisač za 35%.

Na tem mestu naj povem še, da imamo svojo pralnico in da storitve pranja ponujamo tudi drugim. Zavedam se, da nasvet, kako porabiti manj brisač, ni ravno voda na naš mlin, a vseeno moramo gledati malo širše.

Vse zgoraj naštete malenkosti so pripomogle k zmanjšanju porabe energentov, na drugi strani pa se je povečala stopnja zadovoljstva uporabnikov, saj si vsak želi biti del zgodbe, ki pripomore k trajnemu razvoju.

Veseli me, da smo kot najstarejši hotel v širši regiji prvi pridobili Eko marjetico in upam, da bodo temu sledili tudi drugi hoteli. Kljub dejstvu, da »vsi delamo za denar«, bi morala biti skrb za okolje prioriteta vsakega družbeno odgovornega podjetja.«

Igor Marentič, župan, Občina Postojna: »Veseli smo, da je občina Postojna dobila prvi hotel, ki se ponaša s certifikatom okoljske marjetice. To je že tretji ponudnik v občini, ki je prepoznal trend trajnostnega turizma in s tem dodano vrednost svoje ponudbe. Čestitke Hotelu Center, ki je postal dodaten zgled in spodbuda za večje ponudnike v občini Postojna, da jim sledijo po zeleni poti. Z večanjem števila t.i. zelenih ponudnikov postaja naša destinacija še privlačnejša za obiskovalce, ki jim je mar za okolje, vse ostale pa na prijeten način izobražuje, kako lahko še bolj živimo v sožitju z naravo.«

Oglejte si tudi