Show menu

Foto natečaj »Kjer se burja igra, tu je doma«

14. 5. 2021

Postoj. Na prepihu svetov, na prepihu vplivov z vseh strani neba. Postoj. Tu, kjer hlad gozdov boža poletne dni, podzemne skrivnosti pa vse leto zbujajo radovednost, kjer lahko odkrivaš edinstveno kraško naravo, živalski in rastlinski svet, bogato kulturo, zeleno podeželje in zanimivo mesto.

»Burja pozna vsak obraz, vsako cvetlico in vsak kamen na postojnskem. Pozna vse vrhove, vse gozdove in vse zanimive poti

Vabimo vse, ki ste vešči s fotoaparatom, da v svoj fotografski objektiv ujamete zanimive, unikatne prizore na postojnskem. Edina omejitev je ta, da mora biti motiv fotografije posnet v občini Postojna.

Prvi lovilci svetlobe. Foto: Klemen Premrl (fotografija iz lanskoletnega foto natečaja »Postojnske zgodbe v fotografijah«).

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V FOTO NATEČAJU

Organizator

Zavod Znanje Postojna, OE Turizem Postojna, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna.

Namen in tema

Namen foto natečaja je pridobitev kakovostnih in estetsko privlačnih promocijskih fotografij s tematiko iz okolja, znamenitosti, dediščine in dejavnosti v destinaciji Postojna. Namen natečaja je pridobiti fotografije za predstavitev destinacije po digitalnih promocijskih kanalih (spletne strani, družbena omrežja) ter za namen tiskanih promocijskih in informativnih materialov.

Občino Postojna v mnogih pogledih zaznamuje edinstvena lega, ki je pomembno vplivala na razvoj v preteklosti. Že Rimljani so se dobro zavedali, da njihovo osrednje ozemlje ogroža enostaven dostop skozi Postojnska vrata, in ustvarili so mrežo strateških cest, utrdb in obzidja, ki dajejo pečat tej unikatni pokrajini. Danes bolj kot kadarkoli prej se zavedamo kako pomembna je usmerjenost v trajnostni razvoj, ohranjanje zdravega okolja, spoštovanje tradicije ter spodbujanje znanja in sodelovanja, da bi ohranili pokrajino.

Z natečajem in razstavljenimi fotografijami ter razglednicam, ki bodo služile kot promocija destinacije, želimo skupaj s prebivalci pokazati obiskovalcem naše turistične destinacije lepote naših krajev, zanimive ljudi in bogato kulturo. Naš ponos.   

Splošna pravila sodelovanja

Na natečaju lahkosodelujejo ljubiteljski ali poklicni fotografi iz Slovenije ali tujine, razen članov žirije, članov organizacijskega odbora natečaja in njihovih družinskih članov.

Na natečaju lahko vsak sodeluje z največ tremi fotografijami, ki predhodno še niso bile objavljene. Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji foto natečaja.

Fotografije

·       Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, najmanj 3MB, z ločljivostjo najmanj 300 dpi (fotografije morajo biti v primerno veliki resoluciji, saj bodo natisnjene na razstavnih panjih formata 1,5 m x 2 m. V kolikor kvaliteta fotografij ne bo primerna za tisk se žal ne bo uvrstila v ožji izbor).  

·       Zaželeno je, da so fotografije pokončne (zaradi pokončnega formata razstavnih panojev).

·       Na fotografijah ne sme biti okvirjev, vodnih žigov in napisov.

·       Lahko so barvne ali črno-bele.

·       Vsak avtor naj pošlje največ 3 fotografije (zgolj zaradi organizacijskih razlogov).

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so korekcije barv, korekcija nivojev, korekcija osvetlitve, korekcija kontrasta, konverzija v črno-belo in neselektivno ostrenje. Ocenjevalna žirija ima pravico, da po lastni presoji izloči fotografijo, za katero meni, da je bila računalniško obdelana na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot nedopusten. Žirija ne bo ocenjevala fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično neprimernih fotografij.

Vsaka fotografija, ki jo pošiljate, mora biti opremljena z naslovom ter imenom in priimkom avtorja.

Primer: Vrata krasa_ Marjetka Novak

Vsaka fotografija mora biti opremljena s spremnim besedilom, ki vsebuje opis motiva na fotografiji. Spremno besedilo naj bo dolgo vsaj 100 znakov s presledki in največ 600 znakov s presledki.

Vse fotografije, prijavnico ter soglasje za uporabo fotografij pošljite istočasno, preko WeTransfer-ja (https://wetransfer.com) na e-naslov: ticgalerija@zavod-znanje.si.

Prijavnica

Avtor mora čitljivo izpolniti priloženo prijavnico, jo fotografirati ali skenirati in poslati skupaj s fotografijami. Označitve fotografij na prijavnici se morajo ujemati z označitvami fotografij v imenih datotek.

Priloga 1: Prijavnica

Priloga 2: Izjava o avtorstvu

Žirija

·      Andreja Čepič s.p. - Buche, vizualizacija blagovnih znamk

·      Snežana Simić, Zavod Znanje Postojna, OE Turizem

·      Špela Peric, Zavod Znanje Postojna, OE Turizem

Izbor

Žirija bo izbrala po njenem mnenju 15 najboljših fotografij po kriterijih:

·      izvirnost

·      sporočilnost

Nagrade in razstava

Žirija bo izmed vseh prispelih fotografij, ki ustrezajo pogojem sodelovanja, izbrala največ 15 fotografij. Razstavljene bodo na velikih razstavnih panojih (150 x 200 cm) na Titovem trgu v središču Postojne – razstava na prostem, od meseca septembra 2021 dalje. Otvoritev razstave na prostem je previdena za četrtek, 23. septembra 2021. V primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravico prestavitve datuma otvoritve razstave, ki bo na ogled predvidoma do konca leta 2021.

Poleg tega bodo izbrane fotografije natisnjene na razglednice, ki se bodo uporabljali kot darilna promocija turistične destinacije Postojna.

Avtorji izbranih fotografij bodo na otvoritvi razstave prejeli tudi praktične nagrade lokalnih ponudnikov.

Koledar:

·       Začetek natečaja: 15.05.2021

·       Rok za oddajo fotografij: 15.07.2021

·       Ocenjevanje: od 19.07.2021 – 21.07.2021

·       Objava rezultatov in obveščanje udeležencev o izboru: 23.07.2021

·       Otvoritev razstave na prostem (Titov trg, Postojna): 23.09.2021

*V primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravico prestavitve datuma otvoritve razstave, ki bo na ogled predvidoma do konca leta 2021.

Spremljajte nas

Prijavite se na e-poštno obveščanje ali nas spremljajte na družbenih omrežjih.
Prijava