Show menu

Vabilo k sodelovanju pri izvedbi vodenj na Zelenem krasu

27. 5. 2021

RDO Zeleni kras se bo prijavil na Javni poziv STO, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe turističnih vodenj v Sloveniji. 

Namen poziva:

 • spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetij,
 • spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja destinacije
 • prispeva k podpori delovanja in ohranjanja dviga kvalitete turističnega vodenja ko pomembne turistične storitve na destinaciji


Kot krovna turistična organizacija bodo v sodelovanju z lokalnimi vodniki pripravili nabor vodenj po destinaciji Zeleni kras. 

Pozivamo vse zainteresirane vodnike (ki ustrezajo spodaj zapisanim pogojem), da izrazijo svoj interes za sodelovanje do petka, 28.5.2021 preko e-pošte info@zelenikras.si ali tel. številke 041 941 509 (Dejan Iskra).

Foto: Aleš Petrič

Pogoji za vodnike (vezani na javni poziv STO):

 • Pridobljena in veljavna državna ali lokalna licenca za turistično vodenje (vpis v register lokalnih vodnikov)
 • Opravljenih vsaj 10 vodenj v letu 2019 ali 2020 (glede na poslana poročila)
 • Ustrezna registracija (sp, d.o.o., društvo…) in možnost izdajanja računa
 • Posamezni vodnik lahko sodeluje pri največ 70 vodenjih preko tega javnega poziva

 

Tehnične informacije:

 • Priprava tipskega programa vodenja (priprava programa v sodelovanju z RDO)
 • Možnost izvedbe vodenj od sredine junija do konca novembra 2021
 • Destinacija Zeleni kras bo izvedla promocijo preko svojih PR kanalov (splet, socialna omrežja, tiskani mediji) – skladno z zahtevami poziva.
 • Turistično vodenje namenjeno domačemu in tujemu gostu
 • STO financira vodenje do 2 uri (trajanje je lahko tudi daljše) po sledečih storitvah:
  • Od 1 do 5 oseb: 75 EUR (brez DDV) oz. 91,50 EUR (z DDV)
  • Od 6 do 10 oseb: 95 EUR (brez DDV) oz. 115,90 EUR (z DDV)
  • Od 11 do 30 oseb: 120 EUR (brez DDV) oz. 146,40 EUR (z DDV)


Navodila za vodnike:

 • Izbrani vodniki bodo morali uvodoma predstaviti TOP 5 znamenitosti vodilne destinacije (Zeleni kras)
 • Povedati, da je turistično vodenje omogočila Slovenska turistična organizacija
 • Izvajati promocijo znamke »I feel Slovenia«:
  • Z brandirano obešanko »I feel Slovenia«, na katero pripne vodnik svojo vodniško izkaznico in ki jo mora cel čas trajanja vodenja nositi na vidnem mestu
  • Nositi majico s kratkimi rokavi zelene barve z napisom »I feel Slovenia« (majico zagotovi STO, nošnja obvezna glede na vreme, prostor in letni čas)
  • Po potrebi z zastavico »I feel Slovenia«
  • Kot dokazilo bo služila fotografija vodnika
 • Narediti fotografije vodenja (širši kadri, detajli…)