Show menu

Jakobova malica - nova kulinarična poslastica

2. 6. 2021
Destinacija Postojna je na »prepihu« celinskega in mediteranskega sveta, kar se je vedno odražala tudi v kulinariki. Zaradi nadmorske višine je podnebje Postojne veliko bolj podobno celinskemu kot mediteranskemu, tudi rastni pogoji so zato težji. 

Zato so se kmetje bolj kot v pridelavo zelenjave usmerjali v živinorejo, predvsem govedorejo in pridelavo mleka ter mlečnih izdelkov, rejo drobnice ter rejo prašičev, zajcev in perutnine za lastno uporabo. Posledično so na našem območju med dejavnostmi prevladovali: čebelarstvo, pridelava mlečnih izdelkov (predvsem sir), pridelava suhomesnatih izdelkov, pa tudi sadjarstvo in pridelava izdelkov iz sadja.

Turistične ponudnike neprestano nagovarjamo, da naj turistično ponudbo, vključno s kulinariko predstavijo preko naših zgodb in legend. S to idejo in s tem pristopom smo tudi pristopili k operaciji Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom.  V procesu priprave novih kulinaričnih produktov smo vzeli v obzir zelo pomemben element turistične ponudbe na Postojnskem in sicer zgodbarjenje, oziroma pomen lokalnih legend in zgodb za promocijo turizma na Postojnskem. 

V nov kulinarični produkt smo želeli vključiti različne ponudnike in različne izdelke, ki smo jih vpletli v zgodbo o pogumen pastirčku Jakobu
Jakobova malica

Prav zato smo povezali z domačim lokalnim ponudnikom Guštarno – lokalno butično trgovino z domačimi lokalnimi in slovenskimi izdelki in skupaj ustvarili nov kulinarični produkt na Postojnskem, tako imenovano »Jakobovo malico«, ki bo v prihodnje postal stalnica turistične in kulinarične ponudbe v občini Postojna in širše v destinaciji Zeleni kras.

Jakobova malica je lahko gajbica, košara ali cula domačih lokalnih izdelkov, ki promovirajo okuse naših krajev in preko zelo zanimive legende širijo glas o dobrotah Zelenega krasa. 

Za gajbico dobrot smo se odločili predvsem zaradi širokega pomena, ki promovira domače izdelke, primerna je za piknik, degustacije v naravi, lahko se jo postreže v gostilni ali na različnih dogodkih v različnih ambientih. Lahko pa si jo posameznik kupi in odnese preprosto domov ali s seboj na pot.

Vsebina Jakobove malice:

ekološki med

- lipov med

- krhlji in sok

- sir

- salama

- marmelada

- tlačenka

- domač kruh

Z Guštarno smo dogovorjeni, da postane Jakobova malica del stalne turistične ponudbe destinacije Postojna, ki si jo lahko posamezniki naročijo po predhodnem naročilu. Primerna je za najrazličnejše dogodke, od kulturnih, športnih, do izključno turističnih ali celo občinskih protokolarnih dogodkov. Cena gajbice z lokalnimi izdelki znaša 67,50 € (total z ddv).

Jakobovo malico bodo lahko udeleženci poskusili tudi na treh junijskih dogodkih, ki se bodo odvili v Notranjskem muzeju Postojna:

-  delavnica: BRIVSKO MILO (3.6.2021, ob 18:00)

- dan odprtih vrat: JAMAR JUNIOR (10.6.2021, od 10:00 do 17:00)

POLETNA MUZEJSKA NOČ (19.6.2021, od 18:00 do 00:00)

Več informacij o dogodkih boste našli v priloženem vabilu.

Nov kulinarični produkt Jakobova malica in predstavitev le tega so rezultat aktivnosti projekta  »Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom«, v katerem sodelujejo štirje partnerji in sicer: Zavod za turizem Pivka, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna in TIC Ilirska Bistrica

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.