Show menu

Vabilo za vključitev v program Start-Tourism-Up

3. 12. 2021

Kaj je Start-Tourism-Up?

Start-Tourism-Up je usmerjen podjetniški program, ki vključuje tako osnovne podjetniške vsebine (oblikovanje poslovnega modela, trženje in prodaja itd.) kot ključne vsebine za oblikovanje inovativne turistične ponudbe.

Komu je program namenjen?

Ponudnikom obstoječih turističnih storitev in produktov, ki bi slednje želeli nadgraditi ter potencialnim podjetnikom, ki si želijo delati v turizmu.

Kaj pridobim?

Ključna strokovna in praktična znanja na področju podjetništva

- ključna strokovna in praktična znanja s področja turizma

- individualno in strokovno podpora in mentoriranje v okviru Podjetniškega inkubatorja Perspektiva

- razvoj lastne poslovne ideje ali turističnega produkta

Kako bo program potekal?

Program vključuje pet 3-urnih delavnic, ki bodo izvedene v obdobju 26.1. do 10.3.2022.

Delavnice bodo potekale enkrat tedensko, preko ZOOM platforme. 

Informacije o programu bodo dostopne na spletni stran www.inkubator-perspektiva.si ter preko naših socialnih omrežij (FBIG, LinkedIn).

Za prijavo v program je treba v online obrazcu na kratko opisati svojo poslovno idejo, na kateri nameravate intenzivno delati tekom programa.

Prijavljeni s predstavitvijo poslovnih idej in min. 80 % udeležbo bodo vključeni v inkubator in nadaljnje strokovne podpore pri vstopu na trg in pridobivanju potencialnih virov financiranja.

Kako se lahko prijavim?

Prijave potekajo preko spletnega obrazca, ki ga dobite TUKAJ

Prijave potekajo do 10.1.2022.

Informacije

Ana Širca; ana.sirca@inkubator-perspektiva.si; 031 257 222

Aktivnosti Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v okviru operacije SIO ZZP-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

Program Start-Tourism-up II..pdf (891 KB)