Show menu

Turistična sezona 2021 boljša od pričakovanj

8. 12. 2021

Še vedno smo daleč od visokih številk leta 2019, kljub temu pa na podlagi podatkov o nočitvah in številu gostov v naši destinaciji lahko rečemo, da se je poletna sezona 2021 zaključila nad pričakovanji. Poleg tega številke o obisku v jesenskih mesecih kažejo boljšo sliko, kot lansko leto ob tem času.

Nanos in Postojna. Foto: Video2go

V LETOŠNJEM LETU BELEŽIMO RAST ŠT. GOSTOV IN NOČITEV

Po podatkih Občine Postojna je bilo v letošnjem letu od januarja do oktobra 58,9% več gostov, kot v enakem obdobju lansko leto in za 54,8% več nočitev. 

Kljub temu je bilo v letu 2021 do meseca oktobra, v primerjavi z letom 2019, v občini Postojna 61,0% manj gostov in 56,8% manj ustvarjenih nočitev.

Št. gostov (2019-2021):

·       št. gostov (jan-okt) 2019: 109.291

·       št. gostov (jan-okt) 2020: 26.833

·       št. gostov (jan-okt) 2021: 42.645

Št. nočitev (2019-2021):

·       št. nočitev (jan-okt) 2019: 155.032

·       št. nočitev (jan-okt) 2020: 43.243

·       št. nočitev (jan-okt) 2021: 66.943

Nanos in vas Orehek. Foto: Video2go

V MESTU USTVARJENIH VEČ NOČITEV KOT NA PODEŽELJU

V obdobju do oktobra letošnjega leta je bilo 42,0% vseh nočitev ustvarjenih na podeželju in 58,0% v mestu. V enakem obdobju 2020 je bilo na podeželju ustvarjenih 42,5% nočitev in v mestu 57,5%. Do meseca oktobra leta 2019 pa je bilo na podeželju ustvarjenih le 33,2% vseh nočitev in 66,8% v mestu.  

Jan. - okt. 2019:

·       št. nočitev v mestu: 103.587

·       št. nočitev na podeželju: 51.445

Jan. - okt. 2020:

·       št. nočitev v mestu: 24.860

·       št. nočitev na podeželju: 18.383

Jan. - okt. 2021:

·       št. nočitev v mestu: 36.808

·       št. nočitev na podeželju: 26.622

Grad Haasberg in Planinsko polje. Foto: Žan Kafol
V DESTINACIJI ŠE VEDNO PREVLADUJEJO TUJI GOSTJE

Glede na strukturo gostov v destinaciji Postojna še vedno prevladujejo tuji gostje. Do meseca oktobra letošnjega leta smo beležili 81,5% tujih gostov in 18,5% domačih. V enakem obdobju 2020 smo beležili 70,1% tujih gostov in 29,9% domačih gostov. Od januarja do oktobra leta 2019 pa smo v destinaciji  beležili 95,2% tujih gostov in le 4,8% domačih gostov.

Jan. - okt. 2019:

·       št. domačih gostov: 5.210

·       št. tujih gostov: 104.081

Jan. - okt. 2020:

·       št. domačih gostov: 7.971

·       št. tujih gostov: 18.862

Jan. - okt. 2021:

·       št. domačih gostov: 7.871

·       št. tujih gostov: 34.774

Razgledna ploščad na Soviču. Foto: Video2go
NAJVEČJI DELEŽ NOČITEV V DESTINACIJI USTVARIJO HOTELI

Do mesca oktobra 2021 so vsi hoteli v destinaciji ustvarili 34,6% vseh nočitev, 65,4% so ustvarili drugi ponudniki namestitev. V enakem obdobju leta 2020 je bilo v hotelih ustvarjenih 35,3% vseh nočitev in 64,7% v ostalih tipih namestitev. V letu 2019 do meseca oktobra pa je bilo v hotelih ustvarjenih 42,6% vseh nočitev in 57,4% v drugih tipih namestitev.