Show menu

Turistična destinacija Postojna nosilka zlatega znaka Slovenia Green

12. 5. 2022

Postojna, ki je del turistične destinacije Zeleni kras, je prejemnica znaka Slovenia Green Destination GOLD, ki ga je pridobila v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, certifikacijskega sistema, ki pod znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za tajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter promovira zeleno delovanje.

Destinacija Postojna je na nedavni presoji Slovenske turistične organizacije, ki jo je vodil Zavod Znanje - organizacijska enota Turizem, na lestvici od 1 do 10 dosegla povprečno oceno 9,0 v šestih kategorijah (Destinacijski management 9.2, Narava in pokrajina 10.0, Okolje in podnebje 8.8, Kultura in tradicija 8.0, Družbena klima 9.1, Poslovanje turističnih podjetij 8.9) in s tem potrdila prizadevanja, ki jih v lokalni skupnosti namenjamo trajnostnemu razvoju turizma.

Kot navaja podrobno poročilo o presoji »je destinacija Postojna od zadnje presoje marca 2019 dosegla izjemen napredek na področju strateškega načrtovanja turizma in implementacije trajnostnih ukrepov v svoje poslovanje. « Povprečno oceno v šestih kategorijah je z 8,1 dvignila na 9,0, pri čemer je na račun pristopa k pripravi odloka o urejanju podobe naselij in krajine ter predložitve odloka o oglaševanju svojo oceno v sklopu Narava in krajina dvignila na 10, prav tako je močno izboljšala oceno v sklopu Okolje in podnebje (8,8), kjer je v primerjavi s prejšnjo presojo predložila kvantitativne cilje zmanjševanja odpadkov, močno okrepila aktivnosti na področju vpliva podnebnih sprememb na turizem in kot ena redkih občin izmerila ogljični odtis od turizma. 

Tretji opazen dvig ocene je v sklopu Poslovanje turističnih podjetij (8,9), kjer destinacija izkazuje številne aktivnosti 'na področju usposabljanja turističnega gospodarstva in zelene promocije. Priložnosti za izboljšave ima destinacija še pri izdelavi kriznega načrta za turizem, iskanju priložnosti za nižanje in kompenzacijo ogljičnega odtisa ter ščitenju gastronomske dediščine (tudi prek razvoja podpornega produkta Kulinarike, kot je opredeljen v Strategiji razvoja turizma v občini Postojna 2018 - 2023). V destinaciji so sicer v veljavi številni zanimivi trajnostni programi, kot je npr. brezplačen mestni avtobus Furman, participatorni proračun in celostno urejanje Planinskega polja, načrtujejo pa se tudi novosti, kot je center trajnostne mobilnosti, urejanje parkirišč P+R in že prej omenjeni odlok o urejanju podobe naselij in krajine. Vse navedeno priča o tem, da je destinacija Postojna pri razvoju turizma na ravni politik, programov in projektov na pravi poti, in le še korak ji manjka do platinastega naziva.«

Poleg tega gre na tem mestu velika zahvala lokalnim turističnim ponudnikom, ki snujejo zelene zgodbe in so pomemba sila trajnostnega razvoja turizma v naši destinaciji. Velika večina je že stopila na pot odgovornega turizma, kar se odraža v njihovem poslovanju in dvigu kvalitete storitev.  Posebna zahvala pa gre prav trem ponudnikom, ki so v zadnjih  treh letih prejeli enega izmed okoljskih certifikatov in našo destinacijo znakov uvrstili na trajnostni zeleni zemljevid – Penzion Mirjam, Hotel Center in Notranjski muzej Postojna.

Vsekakor je prejeti zlati znak pomembna spodbuda, ki potrjuje naše dobro delo in prizadevanja za trajnostni razvoj turizma, nas povezuje z drugimi lokalnimi deležniki ter obenem tudi obvezuje k še bolj odgovornemu ravnanju in aktivnostim, ki izkazujejo skrb za naše okolje. Občani, bodimo ponosni na svoje kraje, ki premorejo izjemno lepoto, in prispevajmo k skrbno načrtovanem trajnostnem razvoju turizma ter spoštljivem ohranjanju narave.

Destinacija Postojna je s prejemom zlatega znaka Slovenia Green, ki velja tri leta, obvezana k vzdrževanju le tega. Z drugimi besedami – čeprav smo prejeli zlati znak je še veliko za postoriti. Še naprej se bomo trudili za razvoj in razvijanje odgovornega turizma, v prvi vrsti za večje zadovoljstvo domačinov, kar po prineslo večje zadovoljstvo gostov.