Show menu

Občina Postojna – prva slovenska občina, ki je izračunala ogljični odtis destinacije

6. 6. 2022
Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe. Merimo ga v tonah ekvivalenta CO2. Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov je seštevek emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri prevozih turistov med njihovim krajem bivanja in destinacijo ter pri prevozih po destinaciji. Ključni razlog za izračunavanje ogljičnega odtisa je določanje najpomembnejših virov emisij ter načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje. 

Občina Postojna je prva slovenska občina, ki je izračunala ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov. Ogljični odtis destinacije Postojna zaradi prevozov turistov v letu 2021 znaša 11.517 ton ekvivalenta CO2. Ogljični odtis destinacije Postojna zaradi prevozov turistov v letu 2021 je pokazal, da so največji vir emisij letalski in avtomobilski prevozi med krajem bivanja turistov in destinacijo. 

Najpomembnejši ukrep za zmanjšanje emisij zaradi prevozov je spodbujanje prihodov turistov v destinacijo z javnim potniškim prevozom. Učinkovitost ukrepa pa je v veliki meri odvisna od možnosti za trajnostno mobilnost v sami destinaciji. Turiste lahko prepričljivo vabimo k prihodu v destinacijo z javnim potniškim prevozom, če jim omogočimo, da se tudi po destinaciji lahko gibljejo z javnim potniškim prevozom in s kolesom oziroma pešačijo po urejenih pohodniških poteh. Destinacija lahko zmanjša ogljični odtis zaradi prevozov turistov tudi z izbiro trgov, na katerih trži svojo ponudbo. 

Povečanje deleža domačih turistov, turistov iz sosednjih držav ter držav, od koder lahko turisti v destinacijo pridejo z avtobusom ali vlakom, prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa destinacije.
Umanotera je v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna organizirala seminar 'Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – Kako ga izračunamo'. Več kot 70 udeležencev je potrditev, da je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v slovenskem turizmu aktualna tema.
    
Predstavitev izračuna ogljičnega odtisa na primeru destinacije Postojna, ki sta jo izvedli Renata Karba in Snežana Simič, si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video.

Več informacij o izračunu ogljičnega odtisa destinacije Postojna zaradi prevozov turistov je TUKAJ.