Show menu

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine Visit Postojna so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev.

S spletno trgovino Visit Postojna (v nadaljevanju tudi »trgovina, prodajalec«) upravlja javni zavod ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, OE Turizem, s sedežem na naslovu Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, Slovenija, matična številka: 5052289000, davčna številka: 96416254.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Visit Postojna, pravice in obveznosti kupca in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Visit Postojna in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Dostopnost informacij

Trgovina Visit Postojna se zavezuje, da so kupcu (še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba) na njegovo željo na voljo naslednje informacije:

 • podatki o podjetju Zavod Znanje Postojna, javni zavod (ime in sedež podjetja),
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti artiklov,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoji dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene ter razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke, stroške prevoza in druge dajatve ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

Navodila za oddajo naročila

Kupec lahko naročilo odda z izpolnitvijo spletnega obrazca Google Forms, ki je generiran do te mere, da kupcu omogoča izbiro izdelka, število kosov ter motivov in posredovanje podatkov za dostavo: ime, priimek, naslov, elektronski naslov (e-pošta), telefonska številka. Do obrazca je mogoče dostopati preko objavljene spletne povezave (na Facebook-u in uradni spletni strani Visit Postojna). Kupec se z oddajo naročila zaveže k plačilu naročenih artiklov, saj se s postopkom oddaje naročila sklene pogodba na daljavo z uporabo elektronskih sredstev. Prav tako se mora potrošnik strinjati s pogoji poslovanja.

Trgovina Visit Postojna kupcu na sporočeni elektronski naslov pošlje potrdilo o prejetju naročila skupaj s podatki za plačilo in obvestilo, ki napotuje k tem splošnim pogojem poslovanja, ki vsebujejo vse obvezne informacije po ZVPot, ali pa izdelavo naročilnice z razlogom zavrne (npr. ni zaloge ipd.).

Kupec sprejme ponudbo tako, da plača celoten znesek naročila na bančni račun trgovine Visit Postojna v roku petih (5) delovnih dni.

Z izdelavo naročila se izvede rezervacija zaloge artiklov do navedenega roka plačila (5 delovnih dni). Na naročilu so poleg artiklov navedeni tudi vsi stroški v zvezi z nakupom (dostava, DDV). Kupec je dolžan pred plačilom naročila preveriti pravilnost podatkov, navedenih na naročilu (ime in naslov kupca, kontakt, artikli in cene) in se seznaniti s splošnimi pogoji poslovanja trgovine Visit Postojna. Po prejetem plačilu bo kupcu izdan račun s podatki iz naročila, na podlagi katerega je bilo plačilo prejeto.

Sklenitev prodajne pogodbe in izdaja računa

Kupoprodajna pogodba med Visit Postojna in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Visit Postojna potrdi prejetje izpolnjenega spletnega obrazca in zbere vse potrebne podatke za pripravo pošiljke. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo tako za Visit Postojna kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (tj. izpolnjen spletni obrazec Google Forms) je v elektronski obliki shranjena v Google Drive-u med prejetimi izpolnjenimi spletnimi obrazci Google Forms in v tiskani obliki v enem izmed turistično informacijskih centrov enote Turizem – TIC Galerija. Sklenitev prodajne pogodbe je možna v slovenskem jeziku.

Trgovina Visit Postojna ob odpremi prodanih artiklov kupcu pošlje potrdilo o sklenjeni pogodbi – kopijo računa, na katerem je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Načini plačila

Trgovina Visit Postojna sprejema naslednje načine plačila:

 • plačilo na transakcijski račun na podlagi oddanega naročila.

Način in rok dostave

Kupcem dostavimo kupljeno blago po pošti najkasneje v 7–10 delovnih dneh od prejema celotnega plačila naročila, če ni višjih sil ali izrednih dogodkov, ki bi dostavo podaljšali.

Cena pošiljanja in dostave po vsej Sloveniji znaša 4,50 EUR.

Pri enkratnem nakupu v vrednosti nad 20,00 EUR sta pošiljanje in dostava brezplačna.

Cene

Vse navedene cene so v evrih (€) in so končne maloprodajne cene, ki vsebujejo DDV, ker je prodajalec identificiran za DDV.

Za nakup velja redna cena, razen kadar je na družbenih omrežjih ali spletni strani objavljena akcija, ki velja v času nakupa. Primer: če v času nakupa velja »akcija 3 za 2«, dobi kupec 1 izdelek brezplačno, ostala 2 pa po redni ceni.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Akcijske ponudbe veljajo do razprodaje zalog.

Akcije in posebne ponudbe se izključujejo, razen če je navedeno drugače.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji.

Popusti, promocijske kode in druge ugodnosti se praviloma ne seštevajo, razen če je tako posebej navedeno. Vplačana sredstva po darilnih bonih se ne obrestujejo. Darilnih bonov in drugih ugodnosti ni možno menjati za gotovino.

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo trgovina Visit Postojna kupcu omogočila odstop od nakupa. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da se v okence Opombe na koncu spletnega obrazca za oddajo naročila izrecno napiše »račun na podjetje«, navede podatke podjetja (naziv, naslov, telefon, elektronski naslov, davčna številka) in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.

Pogoji poslovanja za podjetja se nekoliko razlikujejo. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbev 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja Visit Postojna.

Informacije o značilnostih blaga

V trgovini Visit Postojna smo kupcem ves čas na razpolago za odgovore na vprašanja o lastnostih oziroma značilnostih blaga (sestava, velikost, barva ipd.), zalogi in informativnih cenah blaga ter za odgovore na druga vprašanja v zvezi z blagom, ki je predmet oglaševanja.

Vprašanja lahko kupci posredujejo prek zasebnega sporočila na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram) ali na elektronski naslov ticgalerija@zavod-znanje.si in prek telefona.

Podrobneje o razmerju med kupcem in prodajalcem ter o pravilih nakupa

Oglaševani artikli v trgovini Visit Postojna niso ponudbe za sklenitev pogodbe, temveč štejejo za vabila k ponudbi pod objavljenimi pogoji (člen 24/1 OZ). Za pridobitev ponudbe mora kupec trgovini Visit Postojna poslati povpraševanje (oz. oddati naročilo) po posameznih artiklih po zgoraj opisanem postopku. Kupec je najkasneje v sporočilu, v katerem mu je poslana naročilnica s strani trgovine Visit Postojna, opozorjen, da pri prodaji veljajo splošni pogoji prodajalca, ter da z izvedbo plačila po ponudbi potrjuje, da se je z vsebino teh pogojev seznanil in da se z njimi strinja.

Ponudbo lahko kupec sprejme samo na način, da prodajalcu plača celoten znesek naročila na enega izmed načinov plačila, ki jih sprejema trgovina Visit Postojna. Šteje se, da je pogodba sklenjena v trenutku, ko trgovina Visit Postojna na transakcijski račun prejme celotno plačilo kupca na podlagi oddanega naročila.

Trgovina Visit Postojna izključuje svojo obveznost, da ostane pri ponudbi (člen 25/1 OZ) glede posameznega ali vseh artiklov iz ponudbe za primere, ko se po oddaji naročila ugotovi, da dobava iz katerega koli razloga ni možna (pomote, napake na blagu, zaloge ipd.). V teh primerih trgovina Visit Postojna kupca o tem nemudoma obvesti in mu vrne morebitni plačani znesek, ki ustreza vrednosti nedobavljivega artikla iz naročila, na bančni račun, s katerega je bil znesek nakazan, preostanek pogodbe pa izpolni v skladu s temi splošnimi pogoji. S tem je prodajalec prost vseh obveznosti iz tega razmerja.

V primeru, da trgovina Visit Postojna prejme plačilo kupca po poteku roka veljavnosti, navedenega v naročilu, se šteje, da je prodajalec podaljšal rok, tako da je pogodba kljub zamudi kupca sklenjena, vendar le v primeru, če s tem ne krši svojih obveznosti iz razmerij z drugimi kupci oz. naslovniki ponudb. V kolikor bi lahko prišlo do navedenih kršitev iz prejšnjega stavka, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, trgovina Visit Postojna pa nemudoma in najkasneje v 14 delovnih dneh vrne prejeti znesek kupcu na račun, s katerega je bil znesek nakazan. Presoja situacije prejšnjega stavka je v celoti v domeni prodajalca.

Vračila

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za odstop nujno uporabi ta spletni obrazec (v Google Forms). 14-dnevni odstopni rok začne teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti trgovino Visit Postojna, Zavod Znanje Postojna, OE Turizem, naslov: Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, elektronski naslov: ticgalerija@zavod-znanje.si, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen mora potrošnik uporabiti priloženi spletni odstopni obrazec. Po tem roku ima potrošnik še nadaljnji 14 dnevni rok, da nepoškodovano blago vrne prodajalcu brez dodatnih stroškov. Poleg artiklov pošlje tudi kopijo računa

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom 14-dnevnega odstopnega roka od te pogodbe.

V primeru, da kupcu kupljeni artikli še niso bili izročeni, zavrne prevzem pošiljke dostavni službi, sicer je dolžan vrniti prevzete artikle nemudoma in najkasneje v 14 dneh od oddaje sporočila o odstopu.

Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

Trgovina Visit Postojna v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 14 delovnih dneh od vloge za vračilo potrošniku vrne kupnino, vendar šele po tem, ko so artikli vrnjeni v prodajalno. Visit Postojna uveljavlja pravico po ZVPot, da zadrži plačilo do prejema vseh artiklov, ki jih kupec zaradi odstopa od pogodbe vrača.

Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine zato za pravne osebe ni možno.

Podrobnosti o pravici potrošnika do odstopa od pogodbe se nahaja v nadaljevanju splošnih pogojev poslovanja.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v najkrajšem možnem času ter ne kasneje kot v 14 delovnih dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila razen stroškov pošiljanja. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. Potrošnik blago vrne prodajalcu na naslov Visit Postojna, Zavod Znanje Postojna, OE Turizem, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je potrošnik podjetju poslal izpolnjen odstopni obrazec. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Napotki za vračilo artiklov

  1. V primeru vračila blaga morate v roku 14 dni od prejetja artiklov izpolniti spletni odstopni obrazec (v Google Forms)
  2. nato imate na voljo 14 dni, da artikle vrnete nepoškodovane na naš naslov skupaj s kopijo računa;
  3. artikle pošljete na naslov prodajalca Visit Postojna, Zavod Znanje Postojna, OE Turizem, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna;
  4. priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke, in da artikle ustrezno pripravite za transport;
  5. stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače, pošiljk z odkupnino ne sprejemamo;
  6. po prejetju artiklov vam najpozneje v 14 delovnih dneh vrnemo kupnino (brez stroškov dostave) na vaš transakcijski račun.

  Menjava artikla

  Menjava za drug artikel ni možna neposredno. V primeru, da iz kakršnegakoli vzroka niste zadovoljni z dostavljenim artiklom, oziroma le-ta ni zadostil vašim pričakovanjem, ga lahko v roku 14 dni od nakupa vrnete po zgoraj navedenih pogojih in postopku, nato pa opravite ponoven nakup po navodilih za naročanje izdelkov. 

  Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

  Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen, ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

  Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega, ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

  Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bil prilagojen njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv, ali ki ima pretečen rok uporabe.

  Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 delovnih dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe ali prejetih vrnjenih artiklov. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (v tem primeru s plačilom na transakcijski račun).

  Odstop od pogodbe ni mogoč:

  • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
  • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
  • za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
  • za zapečatene avdio- ali videoposnetke in računalniške programe, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
  • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; pri nakupu hrane za male živali, v kolikor je embalaža odprta ali poškodovana;
  • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
  • za digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo.

  Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne uporabniku.

  V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika preko elektronske pošte ali telefona. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

  Stvarna napaka

  Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
  • vrne plačani znesek.

  Napaka je stvarna, kadar:
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oz. bi mu morala biti znana;
  • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
  • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  Kako se preverja primernost artikla oziroma stvarno napako:

  Primerja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

  Pritožbe in spori

  Trgovina Visit Postojna spoštuje veljavno Zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

  V primeru težav se kupec s trgovino Visit Postojna lahko poveže in odda pritožbo po elektronski poti na ticgalerija@zavod-znanje.si. Visit Postojna bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, in obveščal kupca o poteku postopka. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

  Prodajalec se zavzema za sporazumno reševanje sporov. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem pristojno sodišče v Postojni.

  Izvensodno reševanje potrošniških sporov

  Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

  Prodajalec, ki kot ponudnik blaga izvaja spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembe Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

  Varovanje osebnih podatkov

  Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupcev v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dnem 27. aprila 2016 in ZVOP-1.

  Kupec se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Kupec s sprejetjem teh splošnih pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

  Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Osebni in drugi podatki kupcev, ki jih prodajalec pridobi na podlagi uporabe obrazca za naročilo ali v zvezi z njim, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz naslova prodaje izdelkov. Kupec mora prodajalcu posredovati svoje osebne podatke zaradi sklenitve in izpolnitve prodajne pogodbe. Visit Postojna sme obdelovati osebne podatke, v kolikor se kupec strinja s pogoji poslovanja Visit Postojna ob oddaji naročila.

  Prodajalec hrani naslednje podatke kupca: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, naslove za dostavo ter arhiv komunikacije z Visit Postojna.

  Prodajalec hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnika obrazca za oddajo naročila na podlagi njegove osebne privolitve za čas do izpolnitve naročila in izključno za potrebe izpolnitve naročila ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom spletne strani zaradi izpolnitve naročila. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila, ter e-poštni naslov uporabnika. Ti podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelani. Po izpolnitvi namena obdelave prodajalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani ali da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran.

  Potrošnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

  Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova in ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

  Potrošnik lahko kadar koli pisno od prodajalca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov. Kupec ima v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo na prodajalca.

  Komunikacija

  Prodajalec bo s kupcem stopil v stik prek sredstev komuniciranja na daljavo le, če kupec temu izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

  Trgovina Visit Postojna kupcu ne bo pošiljala elektronske pošte za namene neposrednega trženja v nasprotju z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu, tako da bi skrila ali prikrila identiteto pošiljatelja in brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prenehanje pošiljanja takih sporočil.

  Omejitev odgovornosti

  Visit Postojna se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani in družbenih omrežjih. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da trgovina ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh in družbenih omrežjih. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.

  Izključitev odgovornosti

  Visit Postojna si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran, profile na družbenih omrežjih in obrazec za naročilo, ali onemogočiti dostop do le-teh zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za poslovanje. Prodajalec ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani.

  V primeru tehničnih težav na spletni strani, družbenih omrežjih in obrazcu za naročilo si pridružuje pravico preklicati oddana naročila, ki jih zadeva tehnična napaka, v razmerju s kupcem iz tega naslova pa ga ne bremeni kakršno koli poplačilo morebitne škode. V primeru preklica naročil bo prodajalec obvestil kupca v najkrajšem možnem času in ga seznanil z nadaljnjimi koraki.

  Visit Postojna ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na kupčevi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani, družbenih omrežij in obrazca za naročilo. Kupec mora sam zagotoviti ustrezno zaščito opreme pred dostopom do spletne strani, družbenih omrežij in obrazca za naročilo ter uporabo le-teh.

  Koda za popust

  Koda za popust prinaša ugodnosti pri nakupu prek trgovine Visit Postojna in je časovno omejena. Aktivno kodo za popust lahko dobite na profilih Visit Postojna na Facebooku in Instagramu. V primeru, da kupec izkoristi kodo za popust, lahko naročilo s koriščeno kodo pozneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti z naslova te kode pa ni več upravičen.

  Uporaba promocijske kode:

  Izberete artikle, ki jih želite kupiti, in naročilo oddate v spletni obrazec Google Forms. Na koncu obrazca v za to namenjeno okence vpišite pravilno promocijsko kodo, ki vam jo upoštevamo pri pripravi računa. Pri oddaji enega (1) naročila je možno uveljaviti le eno (1) promocijsko kodo.

  Promocijska koda je enkratna koda, kar pomeni, da jo lahko uporabite le ob enem naročilu. Kombinacija različnih oblik ugodnosti (koda za popust, promocijska koda in bonus) znotraj istega naročila ni mogoča.